Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Movité věci

Osobní automobil Škoda Superb

Předmět byl vydražen za 272 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 1183.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby14.3.2024, 10:00:00
Nejnižší podání220 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / 100 000 CZK
Dražební jistota50 000 CZK
Jednací číslo dražby1535-EODD/24

Schválení účastníci (4)

  • ID 1186
  • ID 1183
  • ID 1181
  • ID 1179

Průběh dražby

Informace

Předmětem opakované elektronické dražby je věc movitá, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví dlužníka Obchodní centrum SAN s.r.o., IČO: 02241943, se sídlem: Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk.

Věc movitá je dražena pod názvem „Osobní automobil Škoda Superb“.

Jedná se o osobní automobil značky osobní automobil Škoda Superb, RZ 6M4 3416, VIN:

TMBAH7NP9G7058363, černé barvy, rok výroby 2016.

Tovární značka: ŠKODA

Obchodní označeni: SUPERB

Varianta/verze: AACRLBX01, NFD6FD6D9 3T

Druh vozidla: Osobní automobil

Výrobce vozidla: Škoda auto a.s. Mladá Boleslav

Palivo: NM

Rok výroby: 2016

Výrobce vozidla: Škoda auto a.s. Mladá Boleslav

Výrobní číslo motoru, rok výroby, typ: 2016/CRL

Max. výkon (kW) při otáčkách (min) 110.0/4

Palivo: NM

Osvědčení o TP platné

Datum prvního uvedení do provozu: 4.3.2016

Stav počítače ujetých kilometrů: 198.638 km

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném tímto oznámením o konání opakované dražby.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží (úhrnkem).

Navrhovatel dražby

JUDr. Ing. Martin Veselý