Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 4/192 k pozemkům k.ú. Pesvice, okres Chomutov

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby12.3.2024, 11:00:00
Nejnižší podání130 000 CZK
Min./max. příhoz1 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota25 000 CZK
Jednací číslo dražby1557-EDD/23

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Obec Pesvice asi 4 km východně od Chomutova. V obci se nachází kompletní infrastruktura a pouze minimální občanská vybavenost. Kompletní OV v Chomutově, který je dostupný pouze autobusovou dopravou.

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 4/192 k pozemkům parc. č. 98/2 a parc. č. 99, zaps. na LV č. 185, k.ú. Pesvice.

Jedná se o pozemky situované v jižní, okrajové zastavěné části obce Pesvice v rovinném terénu. Pozemky tvoří jednotný funkční celek obdélníkového tvaru. Okolní zástavba je tvořena rodinnými domy. V místě je možnost napojení na veškeré inženýrské sítě.

Přístup je zajištěn ze zpevněné veřejné komunikace. Pozemky jsou dle platného územního plánu v plochách změn první etapy – plochy pro bydlení individuální v rodinných domech – vesnické. Pozemky jsou oplocené, jsou na nich situovány stavby, trvalé porosty a venkovní úpravy. Pozemky lze v budoucnu využít pro výstavbu rodinných domů.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

JUDr. Pavlína Sglundová