Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Podíly ke stavbě bez čp/če a pozemkům k.ú. Hostěradice na Moravě

Předmět byl vydražen za 260 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 1164.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby29.2.2024, 10:00:00
Nejnižší podání120 000 CZK
Min./max. příhoz1 000 CZK / 100 000 CZK
Dražební jistota25 000 CZK
Jednací číslo dražby1577-EDD/24

Schválení účastníci (3)

  • ID 1169
  • ID 1165
  • ID 1164

Průběh dražby

Informace

Předmět dražby se nachází v obci Hostěradice v okrese Znojmo na trase Pohořelice – Znojmo asi 20 km západně od Pohořelic.

 

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/3 ke stavbě zemědělského objektu, zděná stavba se sedlovou střechou využívaná v minulosti pravděpodobně jako odchovna drůbeže nebo prasat. V době prohlídky znalce zdevastovaná k asanaci nebo nákladné rekonstrukci. Část objektu stojí na pozemcích jiných vlastníků. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ k pozemku p.č. St. 3037, jehož součástí je zemědělská stavba bez č.p. a spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ k pozemku p.č. 3038.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

ALFA insolvenční v.o.s.