Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Pozemek parc. č. 440/1 k.ú. Nová Paka

Předmět byl vydražen za 922 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 1166.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby29.2.2024, 11:00:00
Nejnižší podání832 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / 500 000 CZK
Dražební jistota200 000 CZK
Jednací číslo dražby1576-EDD/24

Schválení účastníci (2)

  • ID 1170
  • ID 1166

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby je nemovitost zapsaná na listu vlastnictví č. 4434, k.ú. Nová Paka, což je pozemková parcela 440/1, která je v katastru nemovitostí vedená jako ostatní plocha, neplodná půda, kterou je i ve skutečnosti. V rámci místního šetření znalce byla parcela zevrubně prohlédnuta, v rámci zajišťování podkladů byl dohledán územní plán, podle něhož jde o pozemek zahrnutý do ploch BI – plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské. Na pozemek je přivedena elektřina, podél pozemku (ve směru ke komunikaci) vede kanalizace a zřejmě i vodovod. Nová Paka je větším městem okresu Jičín, do které patří osady (části) Heřmanice, Kumburský Újezd, Podlevín, Přibyslav, Pustá Proseč, Radkyně, Štikov, Studénka, Valdov, Vlkov, Vrchovina a Zlámaniny. Město leží mezi významnými turistickými oblastmi Českého ráje a Krkonoš, navazuje na Podzvičínsko a tvoří východní bránu Geoparku Český ráj. Město je charakteristické nejen zajímavými přírodními jevy, ale také uměleckou a duchovní tvorbou, po léta bylo město spojeno s osudy hradu Kumburk, mezi jehož majitele patřil i Albrecht z Valdštejna.

Dražený pozemek je při silnici č. 16, v severní okrajové části obce, při mostě přes Rokytku.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

Ing. Jana Horáková