Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Rodinný dům Žežice č.p. 180, okres Příbram

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby15.2.2024, 11:00:00
Nejnižší podání9 990 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota500 000 CZK
Jednací číslo dražby1471-EODD/24

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

 

Město Příbram se nachází ve Středočeském kraji, cca 60 km jihozápadně od města Praha. Jedná se o město s rozvinutou infrastrukturou a s širokou nabídkou občanského vybavení. Ze vzdělávacích zařízení se ve městě nachází mateřské, základní a střední školy včetně gymnázia. Zdravotní péči ve městě zajišťuje městská nemocnice, poliklinika a lékárny. Nákup zboží je dostupný v supermarketech. Ve městě se dále nachází pošta, divadlo, kino a knihovna. Dopravní obslužnost města zajišťují autobusy a vlaky.

Dražená nemovitá věc se nachází v centrální zastavěné části města Žežice č.p. 180 v obytné zástavbě. Zastávka autobusu „Příbram, Žežice“ se nachází cca 500 m od dražené nemovité věci.

 

a) LV 335 – Rodinný dům Žežice

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený rodinný dům Žežice č.p. 180 s obytným podkrovím. Konstrukce budovy je zděná (POROTHERM) s tepelnou izolací a její stavebně – technický stav je odpovídající velmi dobré údržbě. Dům byl postaven v roce 2007. Střecha domu je valbová s krytinou z betonových tašek (KM Beta). Součástí střechy je komín, střešní okna a bleskosvod. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce z titanzinku. Fasáda domu je zateplená. Okna domu jsou plastová s izolačními dvojskly nebo jsou střešní. Okna jsou opatřena žaluziemi. Vchodové dveře do domu jsou plastové bezpečnostní. K domu patří oplocená zahrada, na které se nacházejí porosty, zahradní jezírko, základ pro bazén a základy na garáž. Oplocení je dřevěné se zděnou podezdívkou a zděnými sloupky a drátěné s ocelovými sloupky a zděnou podezdívkou. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

 

V 1. NP rodinného domu se nachází vstup (6,18 m2), zádveří (4,72 m2), WC (2,47 m2), spíž (1,00 m2), kuchyňský kout (8,00 m2), jídelna (10,98 m2), krytá terasa (15,23 m2), obývací pokoj (38,72 m2), garáž (16,10 m2) a hobby místnost (4,84 m2). V podkroví se nachází dětský pokoj (25,53 m2), šatna (4,72 m2), ložnice (29,58 m2), schodišťová hala (7,56 m2), koupelna s vanou, sprchovým koutem a WC (9,07 m2), šatna (8,12 m2), dětský pokoj (19,05 m2) a šatna (8,12 m2). Celková užitná plocha rodinného domu je 188,66 m2 (bez kryté terasy a garáže). Vnitřní dveře jsou obložkové s foliovanými křídly. Stropy jsou rovné. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké. Na podlahách v místnostech je keramická dlažba, korková podlaha nebo dřevěná podlaha. Obklady jsou keramické.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a kanalizace. Na pozemku je k dispozici studna (vrt cca 37 m) a septik (nádrž na vodu 10 m3). Vytápění je zabezpečeno podlahovým topením kombinovaně s ústředním topením a elektrickým kotlem. V obývacím pokoji je krbová vložka s horkovzdušnými průduchy. Ohřev vody zajišťuje elektrický zásobníkový bojler.

Pozemek parc. č. 386/16 navazuje na stavební pozemek parc. č. 368/20 a tvoří s ním jeden funkční celek. V KN je veden jako zahrada a jeho výměra je 1391 m2. Stavební pozemek má výměru 120 m2, na pozemku je postaven zděný rodinný dům č.p. 180. Soubor pozemků je rovinatý, travnatý, udržovaný a oplocený. Přístup na pozemky je přes pozemky parc. č. 366/2 a parc. č. 231/3, které jsou ve vlastnictví města Příbram a dále přes pozemky parc. č. 366/8 a parc. č. 368/19, které jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků nemovitých věcí v ulici a slouží jako příjezdová cesta.

Součástí nemovité věci jsou IS, studna, septik, zahradní jezírko, zpevněné plochy a porosty.

Příslušenstvím nemovité věci jsou základ pro bazén, základy na garáž a oplocení.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

 

b) LV 336 – Přístupové pozemky Žežice

Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/7 k pozemkům parc. č. 366/8 (trvalý travní porost) s výměrou 577 m2 a parc. č. 368/19 (orná půda) s výměrou 961 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek a slouží jako příjezdová komunikace k pozemkům parc. č. 368/16 a parc. č. 368/20.

Součásti nemovité věci nebyly zjištěny.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny.

Bylo zjištěno věcné břemeno:

- Věcné břemeno zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy rozsah vymezen geometrickým plánem č. 461-11904/2011 pro ČEZ Distribuce a.s. s povinností k parcele č. 368/19.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném tímto oznámením o konání opakované dražby.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

KONREO v.o.s.