Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Ostatní

Podíl ve výši 100 % ve společnosti MODECA s.r.o.

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby7.12.2023, 11:00:00
Nejnižší podání25 000 CZK
Min./max. příhoz500 CZK / 5 000 CZK
Dražební jistota5 000 CZK
Jednací číslo dražby1511-EDD/23

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby je podíl ve výši 100 % ve společnosti MODECA s.r.o., IČ: 276 25 699, se sídlem: Praha 8, Pomezní 1365/2, PSČ: 182 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 119777. Uvedená společnost má zapsaný základní kapitál 200.000 Kč, který je plně splacen; předmětem podnikání společnosti je pronájem a půjčování věcí movitých, poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, zprostředkování obchodu a služeb; do Sbírky listin uvedené společnosti je jako nejnovější účetní závěrka založena závěrka za rok 2008, podle které činí výsledek hospodaření – 2.727 tis. Kč.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel neodpovídá za vady předmětu dražby (§ 63 odst. 1 věta druhá zákona o veřejných dražbách).

 

Smluvní strany se dohodly, že předmět dražby bude dražen ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem).

Navrhovatel dražby

JUDr. Lukáš Holý