Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Ostatní

Pohledávky dlužníka Air Systems Pro s.r.o.

Předmět byl vydražen za 500 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 1144.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby7.12.2023, 14:00:00
Nejnižší podání500 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota100 000 CZK
Jednací číslo dražby1350-EODD/22 IV.

Schválení účastníci (1)

  • ID 1144

Průběh dražby

Informace

Předmětem elektronické dražby jsou níže specifikované pohledávky dlužníka Air Systems Pro s.r.o. za jeho dlužníky: 

 

a) SILIKIO COMPRESSORS LTD., ID No.: 201442808, se sídlem: ul. Generála Stefana Toševa 90-B, Sofie Bulharsko vzniklá na základě:

Bod II. rozsudku ze dne 2.3.2017, č.j. 160 ICm 73/2016-79 (plnění z neúčinného právního úkonu)Plnění z neúčinného právního úkonu je dle uvedeného výroku předmětného rozsudku ve výši 49 600 EUR

 

b) SILIKIO COMPRESSORS LTD., ID No.: 201442808, se sídlem: ul. Generála Stefan Toševa 90-B, Sofie Bulharsko vzniklá na základě:

Bod IV. rozsudku ze dne 2.3.2017, č.j. 160 ICm 73/2016-79 (náklady řízení)

Náklady řízení dle uvedeného výroku předmětného rozsudku jsou přiznány ve výši 16 456 Kč

 

c) Emmanouil Stavros, narozený 30. 3. 1969, bytem: Palea Simahiki Odos Oreokastro, P.C. 57013, Thesaloniki, Řecko vzniklá na základě:Bod III. rozsudku ze dne 7.6.2018, č.j. 160 ICm 74/2016-141 (plnění z neúčinného právního úkonu)

Plnění z neúčinného právního úkonu je dle uvedeného výroku předmětného rozsudku ve výši 57 000 EUR

 

d) Emmanouil Stavros, narozený 30. 3. 1969, bytem: Palea Simahiki Odos Oreokastro, P.C. 57013, Thesaloniki, Řecko vzniklá na základě:

Bod V. rozsudku ze dne 7.6.2018, č.j. 160 ICm 74/2016-141 (náklady řízení)

Náklady řízení dle uvedeného výroku předmětného rozsudku jsou přiznány ve výši 24 684 Kč

 

e) HELLENIC AIR SA, VAT number 800386219, se sídlem: Palea Simahiki Odos Oreokastro, P.C. 57013, Thessaloniki, Greece vzniklá na základě: bezdůvodné obohacení

Výše bezdůvodného obohacení je v částce 210 000 EUR; částka je přiznána rozhodnutím řeckého soudu č. 11736/2020, 25058/20790/2019

 

Dražebník ani navrhovatel neručí za existenci ani dobytnost předmětu elektronické dražby a vydražitel se vzdává svých práv z vadného plnění.

 

Předmět elektronické dražby přejde na vydražitele ve stavu, v jakém se v době konání dražby nachází, včetně stavu dokladů a dokumentace a stavu nalézacího řízení vedeného o vymožení předmětu elektronické dražby.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel neodpovídá za vady předmětu elektronické dražby (§ 63 odst. 1 věta druhá zákona o veřejných dražbách).

Navrhovatel dražby

JUDr. Lukáš Holý