Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/9 k pozemku parc. č. 1255, k.ú. Sobělice, obec Rataje

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby12.12.2023, 15:00:00
Nejnižší podání25 000 CZK
Min./max. příhoz500 CZK / neomezeno
Dražební jistota5 000 CZK
Jednací číslo dražby1562-EDD/23

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Místopis

Obec Rataje se nachází ve Zlínském kraji, cca 5 km jihozápadně od města Kroměříž, cca 33 km východně od města Vyškov a cca 30 km severozápadně od města Zlín. Jedná se o obec s rozvinutou infrastrukturou a se základní nabídkou občanského vybavení. Rozšířená nabídka občanského vybavení je dostupná ve výše zmíněných městech. Ze vzdělávacích zařízení se v obci nachází mateřská a základní škola pro první stupeň. V obci se dále nachází veřejná knihovna, 2 kulturní zařízení, tělocvična, víceúčelové hřiště, prodejna potravin i smíšeného zboží a pohostinství. Dopravní obslužnost obce zajišťují autobusy.

 

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/9 k pozemku parc. č. 1255, který je v KN veden jako orná půda. Celková výměra pozemku je 4.032 m2. Pozemek má pravidelný tvar. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1208 ve vlastnictví obce Rataje.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

Mgr. Jiří Ostravský