Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Rodinný dům Pravčice č.p. 186

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby12.12.2023, 12:00:00
Nejnižší podání1 900 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota300 000 CZK
Jednací číslo dražby1559-EDD/23

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Obec Pravčice se nachází ve Zlínském kraji, cca 2 km severovýchodně od města Hulín, cca 18 km jižně od města Přerov a cca 20 km severozápadně od města Zlín. Jedná se o obec s rozvinutou infrastrukturou a se základní nabídkou občanského vybavení. Rozšířená nabídka občanského vybavení je dostupná ve výše zmíněných městech. Ze vzdělávacích zařízení s v obci nachází mateřská a základní škola pro první stupeň. V obci se dále nachází veřejná knihovna, kulturní zařízení, zdravotnické zařízení v budově obecního úřadu, tělocvična, víceúčelové hřiště, kadeřnictví, pojízdná prodejna masa, prodejna potravin i smíšeného zboží a pohostinství. Dopravní obslužnost obce zajišťují autobusy.

Dražený rodinný dům se nachází v západní zastavěné části obce Pravčice č.p. 186 v řadové zástavbě rodinných domů.

Zastávka autobusu „Pravčice, aut.st“ se nachází cca 390 m od dražené nemovité věci.

Dům je patrový částečně podsklepený bez podkroví stavebně upraveného a funkčně využívaného, středový v řadové zástavbě.

Původní dům byl postaven podle výpovědi vlastníka v roce 1957, v roce 1960 byla provedena částečná nadstavba a v roce 1981 dvorní přístavba, v roce 1996 byl dům plynofikován, v dalších letech byla prováděna pouze pravidelná stavební údržba.

Nemovitost je tvořena rodinným domem, vedlejšími stavba kůlna (zast. plocha 30,78 m) a sklad (zast. plocha 18,67 m) a příslušenstvím, sestávajícím z venkovních úprav a trvalých porostů. Z venkovních úprav k domu náleží kanalizační a vodovodní přípojka, domácí vodárna, septik, zpevněná plocha a plotová vrata. Přípojka plynu vede po veřejné části. Pozemek přiléhající k nemovitosti je částečně oplocen a osázen trvalými porosty.

Dům je napojen na studnu bez ručního čerpadla. V roce 2021 byla provedena přípojka vody z obecního řádu, ale není napojena na domovní rozvody.

Dispozice domu: Vstup do domu je z uliční části přes chodbu do průchozí až na dvorní verandu, ve které se nachází spíž a WC. Z chodby je přístup po schodišti do patra a sklepa. V přízemí z chodby je přístup do kuchyně, 3 pokojů, koupelny. Ve sklepě se nachází sklad na ovoce a kotelna. Z chodby patra je přístup do 3 pokojů, koupelny a kuchyně.

Kůlna – přízemní nepodsklepený objekt, zdivo tl. 30 cm, střecha pultová, krytina osinkocementové šablony, stropy dřevěné trámové s podhledem, fasádní a vnitřní omítka vápenná, podlaha keramická dlažba a PVC, 230V, okna dřevěná zdvojená, dveře dřevěné deskové, okapy a svody z pozinkovaného plechu.

Sklad – přízemní nepodsklepený objekt, zdivo tl. 30 cm, střech pultová, krytina živičná – bonský šindel, stropy dřevěné trámové, fasádní a vnitřní omítka vápenná, podlaha betonová, 230 V, okna jednoduchá, bez dveří, okapy bez svodů z pozink. Plechu.

 

Rodinný dům č.p. 186 – zděný objekt, zdivo tl. 45 cm, fasádní omítka břízolitová, střecha sedlová s vikýři, krytina osinkocementové šablony, bez hromosvodu, rozvod 230+400V, okapy + svody + parapety z pozink.plechu, rozvod teplé a studené vody, el. bojler, ústřední vytápění na plyn, otopné panely, dveře dřevěné hladké, okna dřevěná dvojitá a plastová zdvojená, podlahy parkety, keramická dlažba, PVC, teraso, venkovní sokl neobložen, schody teraso a do sklepa betonové, stropy dřevěné trámové s podhledem.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

Mgr. Jiří Ostravský