Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Id. ½ bytové jednotky č. 2409/1, k.ú. Kroměříž

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby3.11.2023, 11:00:00
Nejnižší podání1 900 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota300 000 CZK
Jednací číslo dražby1520-EDD/23

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Cihlový bytový dům, ve kterém se bytová jednotka nachází, je celkově o třech nadzemních podlažích, podsklepený, se střechou s valbami, po částečné revitalizaci. Celkem obsahuje 6 bytových jednotek. Stavba bytového domu pochází z roku 1953, kdy přibližně v roce 2008 proběhla rekonstrukce spočívající ve výměně oken za plastová. Dále se v roce 2013 provedla revitalizace - zateplení obvodového pláště se zhotovením nové fasády spolu s vybudováním balkónů. V průběhu času došlo ke zrušení centrální kotelny a vytápění všech bytových jednotek v rámci bytového domu je nyní za pomoci vlastního plynového kotle v každé BJ, který zajišťuje i ohřev TUV. Stavba bytového domu se nachází na rovinném pozemku, na parc. č. St. 2654, zapsaný na LV č. 7103.

Bytová jednotka o velikosti 3+1 je umístěna v 1.NP. V průběhu životnosti bytu probíhala běžná údržba a došlo k obměně prvků krátkodobé životnosti. K bytové jednotce dále náleží balkón, který byl vybudován v rámci revitalizace v roce 2013, který je přístupný z oceňované BJ a zděný sklep, který je umístěn v 1.PP bytového domu.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

---

Přiložené dokumenty