Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

RD Zabrušany

Předmět byl vydražen za 1 900 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 1097.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby12.10.2023, 13:00:00
Nejnižší podání1 520 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota300 000 CZK
Jednací číslo dražby1544-EODD/23

Schválení účastníci (3)

  • ID 1097
  • ID 1094
  • ID 1090

Průběh dražby

Informace

Nemovité věci, a to pozemek parc. St. 39, jehož součástí se stavba rodinného domu č. p. 2, evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří jsou pod společným oplocením a tvoří tak jednotný funkční celek se stavbou hlavní, tj. rodinným domem č. p. 2. Předmětem je samostatně stojící zděný rodinný dům s kamenným základem, který je nepodsklepený, o jednom nadzemním podlaží s obytným podkrovím, pod sedlovou střechou a krytinou z pálených tašek. Dům obsahuje jednu bytovou jednotku o velikosti 3+1. Užitná plocha domu činí 91,25 m2.

Dle sdělení prošel dům poslední rekonstrukcí v roce 2019, která spočívala ve výměně střešní krytiny, obnově některých nosných prvků, dále zateplení střechy, částečné zhotovení fasády, nové rozvody vody, nová elektroinstalace, zřízení domovní ČOV, úpravy vnitřních povrchů, vnitřních podlahových ploch, výměna oken, instalace sociálního zařízení a kuchyně se spotřebiči. Instalován zůstal pouze el. bojler pro ohřev TUV. Došlo také k demontáži kuchyňské linky včetně spotřebičů.

Objekt rodinného domu v současnosti má absenci systému vytápění. Jako zdroj vytápění mohou být využita pouze krbová kamna umístěna v přízemí domu. Dům je napojen na el. přípojku, vodovodní řad a domovní ČOV.

Ze severovýchodní strany na objekt RD navazuje přístavba kůlny, půdorysně obdélníkového tvaru o zastavěné ploše cca 18 m2, která je součástí parcely St. 39, v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří.

Přístup k oceňovaným nemovitým věcem je zajištěn přes pozemek parc. č. 613/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace), ve vlastnictví: Ústecký kraj, s asfaltovým povrchem a přes pozemek parc. č. 613/6 ve vlastnictví obce Zabrušany.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném tímto oznámením o konání opakované dražby.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

Mgr. Martin Fuchsig