Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Pozemek k.ú. Staré Hraběcí, Velký Šenov

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby12.10.2023, 12:00:00
Nejnižší podání270 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota50 000 CZK
Jednací číslo dražby1532-EDD/23

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Místopis

Město Velký Šenov leží v okrese Děčín, v Ústeckém kraji, na pomezí Národního Parku České Švýcarsko, Lužických hor v západní části Šluknovského výběžku. Cca 16 km od Velkého Šenova leží jihovýchodním směrem město Rumburk. Město poskytující komplexní občanskou vybavenost je Varnsdorf ležící jihovýchodním směrem ve vzdálenosti 25 km. Hranice s Německem je vzdušnou čarou vzdálena 5 km a nejbližší německé město Sebnitz leží do 9 km východním směrem. Ve Velkém Šenově je dostupná občanská vybavenost, žije zde okolo 1964 obyvatel a celková katastrální výměra činí 1 982 ha. Velký Šenov se dělí na místní části zvané Janovka, Knížecí, Leopolda, Malý Šenov a Staré Hraběcí.

Nemovité věci se nachází v místní části Staré Hraběcí, která se nachází jihovýchodně od

samotného centra ve vzdálenosti 1,25 km. Velký Šenov disponuje několika obchody, nabízí běžné

služby, lékařskou péčí, dostatečnou kapacitou předškolních zařízení i ZŠ, dobrým, silničním, dále i

železničním a autobusovým spojením, které jej propojuje s okolím. Tato lokalita je polohou a

dostupností srovnatelná s podobnými částmi situovanými v pohraničí.

 

Pozemek pod parc. č. 754/3, situovaný naproti výrobního areálu přes komunikaci parc. č. 989/1, který je dle ÚP v ploše určené k bydlení pro možnou výstavbu objektu rodinného domu.

Pozemková parc. č. 754/3 se dle dříve platného územního plánu obce Velký Šenov nacházela v ploše BU – bydlení všeobecné. Aktuálně probíhá změna územního plánu a plocha pozemku bude dle sdělení Městského úřadu města Velký Šenov – odbor územního plánování ponechán v původní ploše určené k výstavbě rodinných domů.

Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití jako neplodná půda o celkové výměře 900 m2. Situován je přímo naproti výrobního areálu a tvoří proluku ve stávající zástavbě původních, a i nově vznikajících rodinných domů. V severní části pozemku je vedeno vysoké napětí do 35 KV, což do značné míry ovlivňuje jeho využitelnost z důvodu nutnosti dodržení ochranných pásem tohoto nadzemního vedení. Na pozemku je k tomuto vzdušnému vedení umístěn i sloup. Pozemek není zatížen věcným břemenem tohoto vedení. Pozemek je o mírném sklonu směrem k severu, umístěn podél komunikace se zpevněným asfaltovým povrchem

(ul. Brtnická), pod parc. č. 989/1 ve vlastnictví Ústeckého kraje. Přístup a příjezd k dražené pozemkové parcele je tedy zajištěn přímo z veřejné komunikace.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

Mgr. Kateřina Siudová