Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Ostatní

Pohledávka Ing. Mariana Khalify, Ph.D. za Miroslavem Borůvkou

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby24.8.2023, 12:00:00
Nejnižší podání13 000 CZK
Min./max. příhoz250 CZK / neomezeno
Dražební jistota2 500 CZK
Jednací číslo dražby1510-EODD/23

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Jedná se o pohledávku na náhradu škody dlužníka Ing. Mariana Khalify, Ph.D., za Miroslavem Borůvkou, nar.: 6.4.1954, bytem: Rybářská 119, 547 01 Náchod, související s daní spojenou s převodem nemovitostí a náklady na vypracování znaleckého posudku k nemovitostem v k.ú. Běloves ve výši 52.027, - Kč (6.341, - Kč jako pokuta za opožděné tvrzení daně a 45.686, - Kč jako úrok z prodlení). Pohledávka je předmětem soudního sporu sp. zn. 15 C 302/2017 – Okresní soud v Náchodě.

Insolvenční správce se souhlasem zástupce věřitelů nepodal návrh ve smyslu § 264 odst. 1 IZ a nestal se tak účastníkem výše uvedeného řízení místo dlužníka.

Dražebník ani navrhovatel neručí za existenci ani dobytnost předmětu elektronické dražby a vydražitel se vzdává svých práv z vadného plnění. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel neodpovídá za vady předmětu dražby (§ 63 odst. 1 věta druhá zákona o veřejných dražbách).

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, v jakém se v době konání dražby nachází, včetně stavu dokladů a dokumentace a stavu nalézacího řízení vedeného o vymožení předmětu dražby.

Navrhovatel dražby

JUDr. Lukáš Holý