Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Movité věci

Obrazy – 14 kusů

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby24.8.2023, 11:00:00
Nejnižší podání10 500 CZK
Min./max. příhoz250 CZK / neomezeno
Dražební jistota2 500 CZK
Jednací číslo dražby1508-EODD/23

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby jsou následující movité věci:

  • 24: obraz spirála;
  • 25: obraz – dětský motiv;
  • 27: dřevěná intarzie + 4 obrazy – malíř Kahoun;
  • 31: obraz s námětem Tyrkys + obraz s námětem zelená;
  • 33: obraz kámen a strom;
  • 34: obraz zlatozelená;
  • 35: obraz fialky;
  • 36: obraz cesta;
  • 37: obraz list a voda

celkem 14 kusů.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel neodpovídá za vady předmětu dražby (§ 63 odst. 1 věta druhá zákona o veřejných dražbách).

Smluvní strany se dohodly, že předmět dražby bude dražen ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem).

Navrhovatel dražby

JUDr. Lukáš Holý