Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Bytové domy č.p. 155 a 156, U Jaktařské brány, Opava

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby13.4.2023, 12:00:00
Nejnižší podání39 000 000 CZK
Min./max. příhoz50 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota2 500 000 CZK
Jednací číslo dražby1480-EDD/23

Schválení účastníci (2)

  • ID 1034
  • ID 1033

Průběh dražby

Informace

Místopis

Opava je statutární město v okrese Opava v Moravskoslezském kraji (několik kilometrů od hranic s Polskem). Leží v Opavské pahorkatině na řece Opavě a žije zde 54 840 obyvatel. Ve městě se nachází veškerá základní i rozšířená občanská vybavenost – vzdělávací instituce (Slezská univerzita), zdravotnická zařízení, katastrální úřad, zemský archiv, restaurace, pošty, lékárny, kino, sportoviště, obchodní centra, informační centrum atd. Působí zde mnoho významných firem jako například Ostroj, Teva, Ferram, Mondelez, Optys a jiné. Město se nachází přibližně 30 km od Ostravy, největšího města regionu. V Opavě se nachází železniční stanice a městská hromadná doprava (autobusy, trolejbusy).

Přístup k objektům je zajištěn přes pozemek p.č. 592/1, ost. komunikace, ul. U Jaktařské brány – vlastník Statutární město Opava a dále přes p.č. 2952/1, silnice, ul. Krnovská – vlastník ČRŘeditelství

silnic a dálnic ČR. Přístup do dvora je zajištěn přes pozemek p.č. 589/1, ost. komunikace, ul. Na Valech, dále přes p.č. 590, ost. komunikace, ul. Podkovní a dále přes p.č. 136/2, zast. plocha a nádvoří/společný dvůr – vlastník všech třech pozemků je Statutární město Opava.

Přístup je právně zajištěn.

 

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci – objekt bytového domu č.p. 156 na p.č. 135 a č.p. 155 na p.č. 136/1 vč. příslušenství a pozemků p.č. 135 a 136/1, vše je zapsáno na listu vlastnictví č. 256, k.ú. Opava-Město, obec a okres Opava, kraj Moravskoslezský.

Bytové domy se nacházejí v centru města, u ulice U Jaktařské brány, Na Valech, nejbližší okolní zástavbu tvoří komerční objekty OC Breda, obchody, restaurace, objekty občanské vybavenosti – Slezské divadlo, kostel, Magistrát města Opavy, Katastrální úřad, Slezská univerzita, Horní a Dolní náměstí a nám. Republiky, nám. Osvoboditelů. V místě je trolejbusová a autobusová stanice Opava, Divadlo cca 100 m, železniční stanice Opava východ a Opava západ je ve vzdálenosti cca 1,2 km. Objekty jsou napojeny na veškeré inženýrské sítě, nacházejí se v památkové zóně.

V územním plánu města Opava jsou pozemky umístěny ve stabilizované ploše MPZ – plochy smíšené obytné – městská památková zóna.

 

1) Bytové domy č.p. 156 a 155 na p.č. 135 a 136/1

Dispoziční a konstrukční řešení:

Jedná se o dva podsklepené, třípodlažní objekty s pultovou a sedlovou střechou. Ke dni místního šetření jsou prostory 1.NP volné, nejsou užívané k žádné činnosti, pronajata je pouze prodejna kožené galanterie. Prostory v nadzemních podlažích jsou částečně užívané k bydlení. Stavby jsou stavebně a dispozičně propojené, ocenění je provedeno jako jedna stavba.

 

Dispozice - 1.PP – chodba se schodištěm a skladovací prostory, původně zde byla restaurace s kuchyní a sociálním zařízením.

1.NP – vlevo vstup do bývalé herny se sociálním zařízením, vpravo vstup do objektu, chodba se schodištěm a sklad, dále vstup do provozovny KG. 2.NP – chodba se schodištěm, byt 3+1, 4+1 a 5+1, 3.NP – chodba se schodištěm, byt 2+1 a 2x byt 3+1.

Základy jsou kamenné a betonové pasy, svislé konstrukce jsou zděné, stropy jsou klenbové (1.PP a část 1.NP), ostatní stropy jsou dřevěné trámové a železobetonové s rovnými podhledy. Střecha je pultová a sedlová, krytina je živičná a pálená taška, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnější i vnitřní omítky jsou vápenné, keramické obklady jsou provedeny na soc. zařízeních a v kuchyních. Schodiště je žulové. Okna jsou dřevěná, dvojitá, dveře jsou hladké plné a prosklené. Podlahy jsou kryty keramickou dlažbou, koberci, parketami. Vybavení kuchyní – kuch. linky, spotřebiče, vybavení soc. zařízení umývadla, sprchové kouty, vany, WC. Vytápění je zajištěno plynovými kotli, radiátory jsou ploché i žebrové. Je proveden rozvod elektro, plynu, studené i teplé

vody a kanalizace, zdrojem teplé vody jsou plynové kotle. Další vybavení – klimatizace.

Objekty jsou užívané cca od roku 1875, po roce 1989 byly několikrát rekonstruovány a modernizovány, poslední rekonstrukce se změnou účelu užívání proběhla v roce 2001. Stavební a technický stav budovy je dobrý (částečně zanedbaný), zvýšené opotřebení vykazuje podzemní podlaží.

Užitná plocha:

1.PP – skladovací prostory 340,00 m2

1.NP – herna, 3x provozovna 490,00 m2

 

2.NP – byt 3+1 141,47 m2; byt 4+1 203,60 m2; byt 5+1 130,10 m2

2.NP - 475,17 m2

3.NP

byt 2+1 70,70 m2; byt 3+1 141,40 m2; byt 3+1 88,59 m2

3.NP - 300,69 m2

Celkem 1 605,86 m2

Zastavěná plocha (m2): 1.PP 427,18 výška 4,55 m; 1.NP 587,58 výška 4,42 m; 2.NP 587,58 výška 4,42 m; 3.NP 427,18 výška 3,90 m

Obestavěný prostor (m3): 8 756,87

 

Dražené pozemky jsou rovinaté a nacházejí se v centru města Opava, (v památkové zóně, u ulice U Jaktařské brány, Na Valech), k.ú. Opava-Město, okres Opava, jsou zastavěny bytovými domy.

Inženýrské sítě – elektro, plyn, voda, kanalizace.

Přístup k objektům je zajištěn přes pozemek p.č. 592/1, ost. komunikace, ul. U Jaktařské brány – vlastník Statutární město Opava a dále přes p.č. 2952/1, silnice, ul. Krnovská – vlastník ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR. Přístup do dvora je zajištěn přes pozemek p.č. 589/1, ost. komunikace, ul. Na Valech, dále přes p.č. 590, ost. komunikace, ul. Podkovní a dále přes p.č. 136/2, zast. plocha a nádvoří/společný dvůr – vlastník všech třech Statutární město Opava.

 

Uvnitř předmětu dražby se mohou nacházet věci movité ve vlastnictví třetích osob, které nejsou předmětem dražby (jedná se především o nábytek, bytové zařízení a zařizovací předměty, podlahové krytiny, domácí potřeby, domácí spotřebiče, nářadí, nástroje a další běžné vybavení domácnosti).

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží (úhrnkem). Dražebník ani navrhovatel neručí za existenci ani dobytnost předmětu dražby a vydražitel se vzdává svých práv z vadného plnění. Navrhovatel neodpovídá za vady předmětu dražby (§ 63 odst. 1 věta druhá zákona o veřejných dražbách.

Navrhovatel dražby

Mgr. Bc. Lenka Winkelhoferová