Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Spoluvl. podíl o velikosti id. 7/8 na pozemcích k.ú. Kácov

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby29.3.2023, 10:00:00
Nejnižší podání1 195 600 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota300 000 CZK
Jednací číslo dražby1477-EDD/23

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Soubor je dražen pod názvem „Spoluvl. podíl o velikosti id. 7/8 na pozemcích k.ú. Kácov“ a je tvořen uvedeným podílem na daných nemovitostech.

 

Pozemek č. parc. 2178 - orná půda se nachází v návaznosti na zastavěnou část obce Kácov. Je přístupná z místní komunikace a dle platného územního plánu se jedná o pozemek, který je označen v plochách změn B I - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. Nachází se pod hřbitovem, v současné době je zemědělsky obděláván a nejsou v dané lokalitě vybudovány inženýrské sítě.

 

Pozemky č. parc. 2647, č. parc. 2710, č. parc. 2717 trvalý travní porost a č. parc. 2709, č. parc. 2715 ostatní plochy se nacházejí do jednoho kilometru od zastavěné části obce. Dle platného územního plánu jsou označeny jako pozemky NSzp - zemědělské - přírodní. Pozemky jsou ve zvlněném terénu, částečně zarostlé náletovými dřevinami a jsou zemědělsky obdělávané. Prakticky navazují na vybudovaný Golfový resort. Nejsou určeny k zastavění, pouze k zemědělské činnosti. Přístup na pozemky je přes pozemkové parcely jiných vlastníků.

 

Obec Kácov je městysem s vybudovanou infrastrukturou. Obcí protéká řeka Sázava a je vyhledávanou lokalitou jak k trvalému bydlení, tak k rekreaci. Má dobré napojení na dálnici D 1.

Navrhovatel dražby

---