Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Objekt rod. rekr., k.ú. Sázava u Davle

Předmět byl vydražen za 3 118 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 1029.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby29.3.2023, 11:00:00
Nejnižší podání3 118 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota500 000 CZK
Jednací číslo dražby1478-EDD/23

Schválení účastníci (1)

  • ID 1029

Průběh dražby

Informace

Zpeněžení nemovitostí v rámci insolvenčního řízení dlužníka nejvyšší nabídce.

Rekreační chata se nachází v katastrálním území Sázava u Davle, obci Davle. Přístup k pozemkovým parcelám a chatě je po zpevněné komunikaci místního významu. Pozemky s chatou se nacházejí mezi řekou Sázavou a železniční tratí v mírně svažitém terénu. V dané lokalitě je z inženýrských sítí proveden pouze elektrický proud, ostatní inženýrské sítě nejsou v dané lokalitě vybudovány. Jedná se o lokalitu zastavěnou rekreačními chatami vyhledávanou pro svoji polohu k hlavnímu městu Praha s dojezdovými vzdálenostmi do 20 km. Městys Davle má vybudovánu rozšířenou infrastrukturu odpovídající velikosti obce a rekreačnímu provozu. Obec je napojena na železniční trať a příměstskou dopravu hlavního města.

Chata vybudovaná kolem roku 1960 a v letech 2010 do současnosti upravována a dostavována. Spodní část je zděná na základových pasech a vrchní část chaty je dřevěné konstrukce oboustranně obíjené. Zastřešení je provedeno mírně sedlovým krovem s bedněním pokrytým eternitovými šablonami. Klempířské prvky jsou provedeny kompletně. Venkovní stěny jsou opatřeny impregnačním nátěrem a omítkou, vnitřní stěny jsou dřevěné opatřené nátěrem a zděná část omítkou. V sociálních zařízeních provedeny keramické obklady. Okna dřevěná, dveře do dřevěných zárubní a ocelových zárubní dřevěné. Podlahové konstrukce z keramické dlažby a plovoucích podlah. Vytápění objektu krbem a kamny. Kopaná studna vyskružená s ručním a elektrickým čerpadlem. Ohřev TÚV je zajištěna elektrickým bojlerem. Zařizovací předměty v sociálním zařízení jsou ve standardním provedení. Chata je celoročně obývána.

K chatě patří kolna nacházející se při vstupu na pozemek vlevo, oplocení, studna a trvalé porosty. Dále venkovní úpravy - schodiště a zpevněné plochy.

Navrhovatel dražby

---