Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Pozemek parc. č. 984/5, k.ú. Kateřinky u Opavy

Předmět byl vydražen za 1 450 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 949.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby11.11.2022, 11:00:00
Nejnižší podání1 200 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / 50 000 CZK
Dražební jistota300 000 CZK
Jednací číslo dražby1454-EODD/22

Schválení účastníci (5)

  • ID 952
  • ID 949
  • ID 948
  • ID 947
  • ID 942

Průběh dražby

Informace

Dražený pozemek je užíván jako zahrada, s plochou 3.557 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako – plochy zemědělské – zahrady (ZZ).

Na pozemku se nachází okrasné a ovocné dřeviny, oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je přes soukromý pozemek cizího subjektu – věcné břemeno ve prospěch majitele draženého pozemku není zřízeno.

Pozemek je umístěn na severovýchodním okraji obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě s průmyslovou zónou. Dostupnost obchodů je úplná – vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V obci je kompletní soustava základních, středních i vysokých škol včetně specializovaných zařízení. V obci je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití. Je zde kompletní sestava úřadů a v obci je pobočka České pošty.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka MHD a zastávka dálkových spojů v docházkové vzdálenosti a možnost parkování je na vlastním pozemku.

Jsou zde bezproblémové vztahy – vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a dle znalostí zpracovatele posudku v okolí pozemku není zvýšena kriminalita – zločiny jsou zde výjimečné.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Na pozemek je přivedena elektřina a voda z rodinného domu č.p. 75, který je ve vlastnictví cizí osoby.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném oznámením o konání opakované dražby v příloha.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

ALFA insolvenční v.o.s.