Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Chata Bělokozly, č.e. 54, Sázava

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby20.10.2022, 11:00:00
Nejnižší podání1 860 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / 20 000 CZK
Dražební jistota400 000 CZK
Jednací číslo dražby1397-EDD/22

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Jedná se o přízemní, dřevěný, nepodsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou šindelem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v okrajové části města Sázava, v místní části Bělokozly, v chatové oblasti zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Bělokozly č.e. 54, 285 06 Sázava - Bělokozly. Pozemek pod objektem, p.č. St. 105 - zastavěná plocha a nádvoří, je ve vlastnictví jiných subjektů, proto nebyl předmětem ocenění a není ani předmětem dražby. Objekt je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněných pozemcích (pouze pro pěší) p.č. 625/1 - ostatní plocha a p.č. 620/1 - lesní pozemek, které jsou rovněž ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není právně zajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 1,7 km od předmětu dražby.

Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro a vlastní žumpa na vyvážení. Dle sdělení účastnice místního šetření a informací ČSÚ ve městě Sázava je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+kk s podstandardním sociálním zařízením.

 

Základy: smíšené s izolací

Podezdívka: -

Obvodové stěny: dřevěná

Stropy: dřevěné trámové s rovným podhledem

Zastřešení sedlový krov

Krytina: šindel

Klempířské konstrukce: žlaby - svody pozinkované

Úprava povrchů: VNITŘNÍ tapety bez omítek

FASÁDNÍ vápenné hladké omítky

Schodiště: dřevěné dřevěné stupně

Dveře: dřevěné

Okna: dřevěná jednoduchá

Podlahy: prkenné původní, dřevotřískové desky, betonové

Vytápění: LOKÁLNÍ kamny na tuhá paliva

Elektroinstalace: 220V

Rozvod vody: -

Zdroj teplé vody: -

Rozvod propan-butanu ANO

Kanalizace: WC

Záchod: splachovací (bez přívodu vody)

Okenice: ANO

Vnitřní vybavení: -

Ostatní: krb

 

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastnice místního šetření přes 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V 90. letech byla vyměněna nová střešní krytina včetně klempířských konstrukcí. Dále objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Při místním šetření nebylo zjištěno příslušenství stavby hlavní, neboť pozemek je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem ocenění ani dražby.

Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatelé zaručují vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídají za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

---