Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Rodinný dům Třebotov s ovocným sadem

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby24.8.2022, 12:00:00
Nejnižší podání8 500 000 CZK
Min./max. příhoz20 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota1 000 000 CZK
Jednací číslo dražby1425-EDD/22

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Dražené nemovitosti se nachází v obci Třebotov asi 20 km jihozápadně od centra Prahy a 10 km od sjezdu z D0 exit 10. Obec se základní občanskou vybaveností a kompletní infrastrukturou patřící pod obec s rozšířenou působností – Černošice.  Dražené nemovitosti jsou situovány na samotě na severním okraji obce.

Přízemní, celopodsklepený objekt se sedlovou střechou a půdním prostorem postavený pravděpodobně v 70. letech minulého století v průměrném stavebně technickém stavu.

Podle platného SÚP možnost zastavění pouze bezprostředně kolem stavby v celkové výměře cca 800 m2. Předmětem dražby je tedy pozemek p.č. St. 649 o evidované výměře 142 m2, jehož součástí je stavba č.p. 350 a pozemek p.č. 345/1 o evidované výměře 5000 m2, na kterém se nachází ovocné stromy různého stáří špatně ošetřované.

V místě je možnost napojení pouze na rozvody elektro. Napojení objektu na vlastní vrtanou studnu, likvidace odpadních vod v septiku. Pozemky přístupné z veřejné komunikace po nezpevněné komunikaci.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

GESTORE v.o.s.