Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Pozemky k.ú. Kadov, okres Znojmo

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby11.8.2022, 11:00:00
Nejnižší podání1 250 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota250 000 CZK
Jednací číslo dražby1420-EDD/22

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Dražené pozemky se nachází v obci Kadov na trase Pohořelice – Znojmo asi 22 km západně od Pohořelic. V obci základní infrastruktura a minimální občanská vybavenost. Předmětem dražby jsou zemědělské pozemky v extravilánu obce a dále pozemky v sousedství areálu ZD určené dle platného SÚP k zástavbě výrobním nebo skladovým objektem.

Pozemky parc. č. 4097 a parc. č. 4098 určené dle platného SÚP k zástavbě a zemědělské pozemky v extravilánu obce určené k zemědělské výrobě.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

---