Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Pozemky k.ú. Mělčany u Ivančic

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby18.8.2022, 13:00:00
Nejnižší podání35 000 CZK
Min./max. příhoz1 000 CZK / 5 000 CZK
Dražební jistota10 000 CZK
Jednací číslo dražby1418-EDD/22

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Obec Mělčany asi 10 km jihozápadně od Brna. V obci kompletní infrastruktura a základní občanská vybavenost. Předmětem dražby jsou zemědělské pozemky v extravilánu obce.

Pozemky p.č. 779/42, p.č. 780/20 a p.č. 781/32 ve stávajícím obhospodařovaném lánu na severním okraji katastru obce v sousedství katastru Silůvky v lokalitě „ Jezovitý” Pozemky určeny pouze k zemědělskému využití.

Pozemky o celkové výměře 1069 m2.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

---