Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Ostatní

Pohledávky dlužníka Centrogaráže Slovany s.r.o.

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby21.6.2022, 10:00:00
Nejnižší podání60 000 CZK
Min./max. příhoz500 CZK / neomezeno
Dražební jistota15 000 CZK
Jednací číslo dražby1371-EODD/22

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem elektronické dražby jsou čtyři pohledávky dlužníka Centrogaráže Slovany s.r.o. za jeho dlužníky:

 

 Betuga Benefit s.r.o., IČ: 03672930, se sídlem: ul. 5. května 648, 339 01 Klatovy IV, vzniklá na základě:

- nezaplacené pachtovné resp. jeho část od 1.2.2015 do 31.5.2016 dle smlouvy o pachtu ze dne 9.1.2015 ve výši 5.020.920,48,- Kč s příslušenstvím: zákonný úrok z prodlení ve  výši 8,05% p.a. z částky 5.020.920,48,- Kč od 1.1.2017 do zaplacení.

 

 NITRAGOL CAPITAL GROUP s.r.o., se sídlem: Čs. legií 118, 339 01 Klatovy I, IČ: 02356040, vzniklá na základě:

- náklady řízení dle bodu II. výroku rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 6.2.2020, č. j. 52 ICm 3534/2019-15 ve výši 8.228,- Kč.

 

 Flipchart s.r.o., IČ: 29114322, se sídlem: Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň, vzniklá na základě:

- náklady řízení dle bodu II. výroku rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 6.2.2020, č. j. 52 ICm 3534/2019-15 ve výši 8.228,- Kč.

 

 Betuga Benefit s.r.o., IČ: 03672930, se sídlem: ul. 5. května 648, 339 01 Klatovy IV, vzniklá na základě: 

- bezdůvodné obohacení spočívající v užívání nemovitých věcí zapsaných výše pod položkami poř. č. 1 až č. 4 bez právního důvodu za období od 17.3.2020 (včetně) do 22.11.2020 (včetně) ve výši 2.259.324.21,- Kč

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

Dražebník ani navrhovatel neručí za existenci ani dobytnost předmětu elektronické dražby a vydražitel se vzdává svých práv z vadného plnění.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel neodpovídá za vady předmětu elektronické dražby (§ 63 odst. 1 věta druhá zákona o veřejných dražbách). 

Navrhovatel dražby

---