Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Id. 1/6 na RD Podlesí č.p. 430, Valašské Meziříčí

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby30.6.2022, 13:00:00
Nejnižší podání600 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / 10 000 CZK
Dražební jistota150 000 CZK
Jednací číslo dražby1403-EODD/22

Schválení účastníci (1)

  • ID 851

Průběh dražby

Informace

Popis vychází ze znaleckého posudku č. 6563-17/2022 ze dne 18. 2. 2022 znalce Ing. Jaroslava Fojtů, Bílavsko 31, 768 61 Bystřice pod Hostýnem. Znalci nebyl umožněn vstup do objektu, proto bylo ocenění provedeno náhradní metodikou na předpokládaný stavebnětechnický stav.

 

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na pozemku parc. č. 573, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 165 m2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 430, spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na pozemku parc. č. 574, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 64 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba a dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na pozemku parc. č. 575/1, druh pozemku: zahrada o celkové výměře 919 m2.

 

Místopis

Nemovitosti se nachází po levé straně místní komunikace v Podlesí ve stávající rezidenční zástavbě jako samostatně stojící, a to asi 2,5 km jižně od centra Valašského Meziříčí. V dané lokalitě jsou vybudovány veškeré inženýrské sítě – veřejný vodovod, kanalizace, plynovodní řad a elektrická síť. Objekt napojen na všechny IS.

Ve městě Valašské Meziříčí je kompletní občanskou vybaveností a infrastrukturou.

 

Rodinný dům č.p. 430

Dvoupodlažní rodinný dům částečně podsklepený se sedlovou střechou bez podkroví postavený koncem 70. let minulého století.

 

Dispoziční řešení:

Pravděpodobně řešen jako jedna bytová jednotka, v I. NP vestavěná garáž, pravděpodobně kuchyně, obývací pokoj a sociální zařízení, ve II. NP obytné místnosti a sociální zařízení.

 

Technické řešení

Zdivo v tl. do 50 cm izolované, stropy s rovným omítaným podhledem pravděpodobně hurdiskové, lomený pultový krov a plechová krytina. Betonové schodiště. Krytina skládaná z Al. plechových šablon, klempířské konstrukce z pozink. plechu. Venkovní břízolitová omítka, kamenný sokl a obklad části I. NP, vnitřní štukové omítky Betonové podlahy a kombinace vlysků v obytných místnostech, keramické dlažby a PVC v ostatních místnostech. Standardní keramické obklady koupelen a WC. Vnitřní dřevěné dveře do ocelových zárubní, dřevěná zdvojená okna. 

Vytápění objektu je pravděpodobně ústřední, plynový kotel, rozvody v ocel. trubkách a plechové radiátory nebo litinové radiátory, ohřev TUV je zajištěn el. bojlerem. Rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace a slaboproudu jsou standardním rozsahu. Koupelny vybavené umyvadlem, vanou nebo sprchovým koutem, standardní splachovací WC.

 

Příslušenství objektu tvoří zděná vedlejší stavba a krytý zapuštěný bazén ve dvoře, dále venkovní úpravy kolem domu a přípojky IS do přilehlé ulice.

Objekt jako celek v původním stavu k postupné modernizaci. (zejména zlepšení tepelně technických vlastností).

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném oznámením o konání opakované dražby.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

Ing. Borek Placr