Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

RD Křížkový Újezdec, č.p. 39

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby23.6.2022, 12:00:00
Nejnižší podání665 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / 20 000 CZK
Dražební jistota150 000 CZK
Jednací číslo dražby1369-EDD/22

Schválení účastníci (1)

  • ID 847

Průběh dražby

Informace

Jedná se o přízemní objekt bydlení ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, centrální části obce Křížkový Újezdec, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět dražby se nachází na adrese: Křížkový Újezdec č.p. 39, 251 68 Křížkový Újezdec. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace).

Objekt je situován v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 721/8 - ostatní plocha a p.č. 761/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Křížkový Újezdec, č.p. 37, 251 68 Křížkový Újezdec a dále přes pozemek p.č. St. 25/1 - zastavěná plocha a nádvoří, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup není po právní stránce zajištěn).

Objekt je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro a studna na pozemku jiného vlastníka. Dle sdělení účastníka místního šetření v obci Křížkový Újezdec se dále nacházejí na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a obecní vodovod.

Objekt sestává ze 2 pokojů a prostorné místnosti (propadlý strop) se sociálním zařízením tvořeným pouze splachovacím WC.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1934. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností a běžnou údržbou, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. V roce 1970 byla provedena oprava vnitřních i fasádních omítek, rekonstrukce rozvodů (elektro, vody) a výměna klempířských konstrukcí a původních oken za nová. Z dostupných podkladových materiálů bylo dále zjištěno, že v roce 2011 byla provedena modernizace sociálního zázemí a v roce 2014 byly v jednom pokoji položeny nové podlahové krytiny a byla provedena rekonstrukce rozvodů vody. V posledních letech došlo k podstatnému zhoršení stavebně technického stavu objektu, kdy ke dni ocenění je propadlá část střešní a vodorovné konstrukce. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve velmi špatném stavu (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti).

Při místním šetření nebylo zjištěno příslušenství stavby hlavní, neboť pozemek je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem dražby.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

---