Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Ostatní

Pohledávky ProTec servis Česká republika s.r.o. za ProTec 24 s.r.o. a PPF London Ltd.

Předmět byl vydražen za 25 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 789.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby2.2.2022, 11:30:00
Nejnižší podání25 000 CZK
Min./max. příhoz1 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota7 500 CZK
Jednací číslo dražby1358-EDD/22

Schválení účastníci (1)

  • ID 789

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby je níže specifikovaný soubor pohledávek dlužníka ProTec servis Česká republika s.r.o., IČ: 286 69 754, se sídlem: Poštovní 2055/3, 466 01 Jablonec nad Nisou.

a) Položka 23 v soupisu majetkové podstaty dlužníka: Pohledávka ve výši 14.526,38 Kč za společností ProTec 24 s.r.o., IČ: 247 89 810, z titulu náhrady nákladů řízení dle usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20.7.2016, č.j. 101 VSPH 438/2016-73 – Pohledávka je přihlášena do insolvenčního řízení vedeného proti majetku společnosti ProTec 24 s.r.o., pod sp. zn. KSLB 57 INS 18901/2016, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci.

b) Položka 24 v soupisu majetkové podstaty dlužníka: Pohledávka ve výši 12.825,19 Kč za společností ProTec 24 s.r.o., IČ: 247 89 810, z titulu náhrady nákladů řízení dle usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27.4.2016, č.j. 104 VSPH 322/2016-53 ve znění opravného usnesení čj. 104 VSPH 322/216-60 ze dne 22.6.2016 – Pohledávka je přihlášena do insolvenčního řízení vedeného proti majetku společnosti ProTec 24 s.r.o., pod sp. zn. KSLB 57 INS 18901/2016, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci.

c) Položka 25 v soupisu majetkové podstaty dlužníka: Pohledávka ve výši 12.825,19 Kč za společností ProTec 24 s.r.o., IČ: 247 89 810, z titulu náhrady nákladů řízení dle usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27.4.2016, č.j. 104 VSPH 321/2016-51 – Pohledávka je přihlášena do insolvenčního řízení vedeného proti majetku společnosti ProTec 24 s.r.o., pod sp. zn. KSLB 57 INS 18901/2016, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci.

d) Položka 26 v soupisu majetkové podstaty dlužníka: Pohledávka ve výši 583.995,92 Kč za společností ProTec 24 s.r.o., IČ: 247 89 810, z titulu právně neúčinných smluv z titulu neuhrazené odměny za převod EUR a z titulu doplatku dle kupní smlouvy ze dne 29.1.2014 – Pohledávka je přihlášena do insolvenčního řízení vedeného proti majetku společnosti ProTec 24 s.r.o., pod sp. zn. KSLB 57 INS 18901/2016, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci.

e) Položka 27 v soupisu majetkové podstaty dlužníka: Pohledávka ve výši 1.942.000 Kč za společností ProTec 24 s.r.o., IČ: 247 89 810, z titulu nevrácené zálohy (případně částečně nezaplacené kupní ceny dle kupních smluv ze dne 8.11.2013) – Pohledávka je přihlášena do insolvenčního řízení vedeného proti majetku společnosti ProTec 24 s.r.o., pod sp. zn. KSLB 57 INS 18901/2016, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci.

f) Položka 43 v soupisu majetkové podstaty dlužníka: Pohledávka ve výši 16.977 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady nákladů soudního řízení dle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec č.j. 57 ICm 1695/2017-166 (KSLB 57 INS 18901/2016) ze dne 15.1.2020, potvrzeného rozsudkem Vrchního soudu v Praze č.j. 103 VSPH 227/2020-223 ze dne 26.5.2021, v právní moci dne 10.6.2021, za společností PPF London Ltd, číslo společnosti: 09816317, se sídlem Office Q, 35a Astbury Road, SE15 2NL Londýn, Velká Británie.

g) Položka 44 v soupisu majetkové podstaty dlužníka: Pohledávka ve výši 4.114 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady nákladů soudního řízení dle rozsudku Vrchního soudu v Praze č.j. 103 VSPH 227/2020-223 ze dne 26.5.2021, v právní moci dne 10.6.2021, za společností PPF London Ltd, číslo společnosti: 09816317, se sídlem Office Q, 35a Astbury Road, SE15 2NL Londýn, Velká Británie.

h) Položka 45 v soupisu majetkové podstaty dlužníka: Pohledávka ve výši 54.011 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady nákladů soudního řízení dle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec č.j. 86 ICm 4018/2014-289 (KSLB 39 INS 15150/2014) ze dne 14.10.2020, ve znění rozsudku Vrchního soudu v Praze č.j. 104 VSPH 16/2021-314 ze dne 15.2.2021, v právní moci dne 22.2.2021, za společností PPF London Ltd, číslo společnosti: 09816317, se sídlem Office Q, 35a Astbury Road, SE15 2NL Londýn, Velká Británie.

 

Pohledávky jsou nejisté a sporné. Podklady k pohledávkám jsou omezené. Na pohledávkách neváznou žádná práva třetích osob.

Dražebník ani navrhovatel neručí za existenci ani dobytnost předmětu elektronické dražby a vydražitel se vzdává svých práv z vadného plnění.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, v jakém se v době konání dražby nachází, včetně stavu dokladů a dokumentace a stavu řízení vedených o vymožení předmětu dražby.

Navrhovatel dražby

---