Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Ostatní

Pohledávky ProTec servis Česká republika s.r.o. za Ondřejem Fričem

Předmět byl vydražen za 71 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 788.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby2.2.2022, 11:00:00
Nejnižší podání70 000 CZK
Min./max. příhoz1 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota20 000 CZK
Jednací číslo dražby1356-EDD/22

Schválení účastníci (2)

  • ID 790
  • ID 788

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby je níže specifikovaný soubor pohledávek dlužníka ProTec servis Česká republika s.r.o., IČ: 286 69 754, se sídlem: Poštovní 2055/3, 466 01 Jablonec nad Nisou.

a) Položka 28 v soupisu majetkové podstaty dlužníka: Pohledávka ve výši 210.000 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody způsobené dlužníkovi jeho jednatelem, Ondřejem Fričem, dat. nar. 7.6.1975, jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře – prodej souboru movitých věcí kupujícímu ProTec 24 s.r.o., IČ: 247 89 810, za kupní cenu ve výši ve výši 210.000 Kč, prodej nebyl odůvodněn žádným ekonomickým důvodem na straně výkonu obchodní činnosti dlužníka a ani nebyla kupujícím reálně zaplacena kupní cena dlužníkovi.

b) Položka 29 v soupisu majetkové podstaty dlužníka: Pohledávka ve výši 449.000 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody způsobené dlužníkovi jeho jednatelem, Ondřejem Fričem, dat. nar. 7.6.1975, jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře – prodej souboru movitých věcí kupujícímu ProTec 24 s.r.o., IČ: 247 89 810, za kupní cenu ve výši ve výši 449.000 Kč, prodej nebyl odůvodněn žádným ekonomickým důvodem na straně výkonu obchodní činnosti dlužníka a ani nebyla kupujícím reálně zaplacena kupní cena dlužníkovi.

c) Položka 30 v soupisu majetkové podstaty dlužníka: Pohledávka ve výši 239.280 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody způsobené dlužníkovi jeho jednatelem, Ondřejem Fričem, dat. nar. 7.6.1975, jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře – prodej osobního automobilu Škoda Superb, VIN: TMBJF73T7A9032698, kupujícímu ProTec 24 s.r.o., IČ: 247 89 810, prodej nebyl odůvodněn žádným ekonomickým důvodem na straně výkonu obchodní činnosti dlužníka a ani nebyla kupujícím reálně zaplacena kupní cena dlužníkovi.

d) Položka 31 v soupisu majetkové podstaty dlužníka: Pohledávka ve výši 87.841 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody způsobené dlužníkovi jeho jednatelem, Ondřejem Fričem, dat. nar. 7.6.1975, jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře – prodej osobního automobilu Škoda Octavia, VIN: TMBKS21UX38679359, kupujícímu ProTec 24 s.r.o., IČ: 247 89 810, prodej nebyl odůvodněn žádným ekonomickým důvodem na straně výkonu obchodní činnosti dlužníka a ani nebyla kupujícím reálně zaplacena kupní cena dlužníkovi.

e) Položka 32 v soupisu majetkové podstaty dlužníka: Pohledávka ve výši 180.000 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody způsobené dlužníkovi jeho jednatelem, Ondřejem Fričem, dat. nar. 7.6.1975, jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře – prodej osobního automobilu Ford Connect 230L, VIN: WF0NXXTTPNCA21009, kupujícímu ProTec 24 s.r.o., IČ: 247 89 810, prodej nebyl odůvodněn žádným ekonomickým důvodem na straně výkonu obchodní činnosti dlužníka a ani nebyla kupujícím reálně zaplacena kupní cena dlužníkovi.

f) Položka 33 v soupisu majetkové podstaty dlužníka: Pohledávka ve výši 200.000 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody způsobené dlužníkovi jeho jednatelem, Ondřejem Fričem, dat. nar. 7.6.1975, jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře – splacení neexistentní pohledávky Ondřeje Friče za dlužníkem z titulu zápůjčky bezhotovostním převodem ve výši 200.000 Kč ze dne 11.11.2013 na účet Ondřeje Friče, č. ú. 2900353652/2010, převod peněz z majetku dlužníka ve prospěch účtu Ondřeje Friče byl de facto vyvedením majetku z dlužníka pro osobní potřeby.

g) Položka 34 v soupisu majetkové podstaty dlužníka: Pohledávka ve výši 460.000 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody způsobené dlužníkovi jeho jednatelem, Ondřejem Fričem, dat. nar. 7.6.1975, jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře – splacení neexistentní pohledávky Ondřeje Friče za dlužníkem z titulu zápůjčky bezhotovostním převodem ve výši 460.000 Kč ze dne 11.11.2013 na účet Ondřeje Friče, č. ú. 2900353652/2010, převod peněz z majetku dlužníka ve prospěch účtu Ondřeje Friče byl de facto vyvedením majetku z dlužníka pro osobní potřeby.

h) Položka 35 v soupisu majetkové podstaty dlužníka: Pohledávka ve výši 853.000 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody způsobené dlužníkovi jeho jednatelem, Ondřejem Fričem, dat. nar. 7.6.1975, jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře – splacení neexistentní pohledávky Ondřeje Friče za dlužníkem z titulu zápůjčky bezhotovostním převodem ve výši 853.000 Kč ze dne 11.11.2013 na účet Ondřeje Friče, č. ú. 2900353652/2010, převod peněz z majetku dlužníka ve prospěch účtu Ondřeje Friče byl de facto vyvedením majetku z dlužníka pro osobní potřeby.

i) Položka 36 v soupisu majetkové podstaty dlužníka: Pohledávka ve výši 300.000 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody způsobené dlužníkovi jeho jednatelem, Ondřejem Fričem, dat. nar. 7.6.1975, jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře – splacení neexistentní pohledávky Ondřeje Friče za dlužníkem bezhotovostním převodem ve výši 300.000 Kč ze dne 11.3.2014 na účet Ondřeje Friče, č. ú. 2900353652/2010, převod peněz z majetku dlužníka ve prospěch účtu Ondřeje Friče byl de facto vyvedením majetku z dlužníka pro osobní potřeby.

j) Položka 37 v soupisu majetkové podstaty dlužníka: Pohledávka ve výši 490.000 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody způsobené dlužníkovi jeho jednatelem, Ondřejem Fričem, dat. nar. 7.6.1975, jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře – splacení neexistentní pohledávky Ondřeje Friče za dlužníkem z titulu tvrzeného nájmu nemovitých věcí v majetku Ondřeje Friče v celkové výši 490.000 Kč za období leden 2012 až únor 2013

k) Položka 38 v soupisu majetkové podstaty dlužníka: Pohledávka ve výši 455.000 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody způsobené dlužníkovi jeho jednatelem, Ondřejem Fričem, dat. nar. 7.6.1975, jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře – splacení neexistentní pohledávky z titulu nájemní smlouvy ze dne 28.2.2013 mezi Ondřejem Fričem jako pronajímatelem a dlužníkem jako nájemcem z titulu nájmu nemovitých věcí: (i) pozemek parc. č. 458, zahrada, a (ii) jednotka č. 125/1, byt, v budově Rýnovice, č.p. 125, bydlení, na pozemku parc. č. 459/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Rýnovice a obci Jablonec nad Nisou, v celkové výši 455.000 Kč za období březen 2013 až březen 2014

l) Položka 39 v soupisu majetkové podstaty dlužníka: Pohledávka ve výši 897.824,01 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody způsobené dlužníkovi jeho jednatelem, Ondřejem Fričem, dat. nar. 7.6.1975, jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře – převod pohledávky dlužníka ve výši 897.824,01 Kč za Ondřejem Fričem na družku Ondřeje Friče, Martinu Chomátovou

m) Položka 40 v soupisu majetkové podstaty dlužníka: Pohledávka ve výši 488.559 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody způsobené dlužníkovi jeho jednatelem, Ondřejem Fričem, dat. nar. 7.6.1975, jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře – převod pohledávky dlužníka ve výši 488.559 Kč za společností ProTec 24 s.r.o. na družku Ondřeje Friče, Martinu Chomátovou

n) Položka 41 v soupisu majetkové podstaty dlužníka: Pohledávka ve výši 239.280 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody způsobené dlužníkovi jeho jednatelem, Ondřejem Fričem, dat. nar. 7.6.1975, jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře – sjednání nepřiměřené smluvní pokuty ve výši kupní ceny za prodlení s předáním automobilu Škoda Superb převedeného dlužníkem na společnost ProTec 24 s.r.o., účelová předem dohodnutá smluvní pokuta ve výši samotné kupní ceny.

o) Položka 42 v soupisu majetkové podstaty dlužníka: Pohledávka ve výši 4.604.560,06 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody způsobené dlužníkovi jeho jednatelem, Ondřejem Fričem, dat. nar. 7.6.1975, jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře – náklady vynaložené dlužníkem na rekonstrukci, opravy a výstavbu nemovitých věcí v majetku Ondřeje Friče ve věci následujících nemovitých věcí: (i) pozemek parc. č. 458, zahrada, (ii) jednotka č. 125/1, byt, v budově Rýnovice, č.p. 125, bydlení, na pozemku parc. č. 459/1, zastavěná plocha a nádvoří, (iii) jednotka č. 125/2, byt, v budově Rýnovice, č.p. 125, bydlení, na pozemku parc. č. 459/1, zastavěná plocha a nádvoří, a (iv) jednotka č. 125/1, byt, v budově Rýnovice, č.p. 125, bydlení, na pozemku parc. č. 459/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Rýnovice a obci Jablonec nad Nisou, v celkové výši 4.604.560,06 Kč

 

Pohledávky jsou nejisté a sporné. Podklady k pohledávkám jsou omezené. Na pohledávkách neváznou žádná práva třetích osob.

O vymožení pohledávek tvořících předmět elektronické dražby je vedeno soudní řízení spis. zn. 38 Cm 122/2015 u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec mezi navrhovatelem jako žalobcem a Ondřejem Fričem jako žalovaným.

Dražebník ani navrhovatel neručí za existenci ani dobytnost předmětu elektronické dražby a vydražitel se vzdává svých práv z vadného plnění.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, v jakém se v době konání dražby nachází, včetně stavu dokladů a dokumentace a stavu nalézacího řízení vedeného o vymožení předmětu dražby.

Navrhovatel dražby

---