Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Id. ½ na pozemku parc. č. 3307/45, k.ú. Ludgeřovice

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby27.1.2022, 10:00:00
Nejnižší podání100 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota30 000 CZK
Jednací číslo dražby1280-EODD/21

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Soubor věcí nemovitých je prodáván pod názvem „Id. ½ na pozemku parc. č. 3307/45, k.ú. Ludgeřovice“ a je tvořen těmito nemovitostmi:

 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na pozemku parc. č. 3307/45 o výměře 1 374 m2, druh orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond

 

vše zapsáno pro katastrální území Ludgeřovice, obec Ludgeřovice, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava.

 

Nemovité věci jsou umístěny v obci Ludgeřovice, mimo zastavěnou oblast obce. Pozemek parc. č. 3307/45 v k.ú. Ludgeřovice je využíván jako zemědělská půda, dle územního plánu je pozemek umístěn v ploše dopravní infrastruktury silniční.

Navrhovatel dražby

---