Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Vodojem Svéráz

Předmět byl vydražen za 1 450 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 751.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby13.1.2022, 13:00:00
Nejnižší podání1 450 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota100 000 CZK
Jednací číslo dražby1352-EODD/22

Schválení účastníci (1)

  • ID 751

Průběh dražby

Informace

Místopis: Obec Větřní leží cca 6 km jižně od Českého Krumlova a cca 30 km od statutárního města České Budějovice. Dražený pozemek se nachází v k.ú. Hašlovice cca 1 km severně od intravilánu obce. Občanská vybavenost ve Větřní – mateřská školka, základní škola, zubař, praktický lékař, obchody, restaurace, sportoviště, bazén – vše ve Větřní. Kompletní občanská vybavenost je v Českém Krumlově – cca 6 km.

Jedná se o mírně svažitý pozemek směrem k východu přibližně obdélníkového tvaru s krčkem zajišťujícím právní přístup z veřejné komunikace. Na pozemku se nachází stavba nezapsaná a nezakreslená v KN – vodojem Svéráz. Jedná se o inženýrské dílo zděné nadzemní části s cca 500 m3 nádrží z železobetonu. dílo pochází z r. 1929 dle inventární karty. Dílo je nevyužívané bez rekonstrukcí a oprav. Znalec neměl umožněn přístup, ale byla poskytnuta fotodokumentace interiérů díla. Dle uvedené dokumentace, náletových dřevin a roku výstavby se lze domnívat, že dílo již je za hranicí své technické životnosti a nelze jej pro původní určení využívat. Pozemek je v územním plánu veden v plochách technické infrastruktury:

 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Hlavní využití:

• zejména pozemky inženýrských sítí, vedení, staveb a s nimi souvisejících zařízení technického vybavení.

Přípustné využití:

• vodovody a vodohospodářské objekty, vodojemy, kanalizace a kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetická vedení, komunikační sítě a objekty, elektronická komunikační zařízení a objekty, produktovody a objekty na nich.

Podmíněně přípustné využití:

• pozemky dopravní infrastruktury, souvisejí-li s hlavním nebo přípustným využitím.

Nepřípustné využití:

• vše ostatní, než je uvedeno.

Prostorové uspořádán:

• respektovat urbanistickou koncepci dle územního plánu.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že předmět dražby přejde na vydražitele úhrnkem ve stavu, jak stojí a leží a navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném oznámením o konání opakované dražby.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

Mgr. Zuzana Orbesová