Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Id. ½ k pozemku parc. č. 198/106, k.ú. Kozlany

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby21.12.2021, 10:00:00
Nejnižší podání130 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota30 000 CZK
Jednací číslo dražby1328-EDD/21

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ k pozemku parc. č. 198/106 o celkové výměře 295 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda,

zaps. na LV č. 243 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč, pro katastrální území Kozlany, obec Kozlany a okres Třebíč.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

Insolvenční kancelář Kaplan Mlnářík a spol.