Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na nemovitosti č.e. 77, k.ú. Všemily

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby15.12.2021, 10:00:00
Nejnižší podání150 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota45 000 CZK
Jednací číslo dražby1318-EDD/21

Schválení účastníci (2)

  • ID 719
  • ID 707

Průběh dražby

Informace

Předmětem prodeje je pouze podíl o velikosti id. 1/3 na daných nemovitostech !

 

Soubor věcí je tvořen těmito nemovitostmi:

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. St. 238 o výměře 33 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

Součástí je stavba: Všemily, č.e. 77, rod. rekr

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 238

 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 807/3 o výměře 260 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

 

zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Děčín, pro katastrální území Všemily, obec Jetřichovice a okres Děčín

 

Rekreační objekt je vystavěn jako samostatná stavba a má jedno nadzemní podlaží. Stavba je celkově podsklepená, není zde půda a obytné podkroví není vybudované. Objekt byl postaven v roce 1983.

Základy jsou kamenné, konstrukce objektu je dřevěná srubová z kulatiny cca 10 cm, stěny mají tloušťku celkem 12 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Sklep je vystavěn z pískovcových kvádrů. Rekreační objekt má sedlovou střechu, střešní krytinu tvoří živičná lepenka a pro klempířské prvky byl použit pozinkovaný plech. Zateplení pláště není provedeno. Dispozičně je rekreační objekt řešen jako 1+1. V rekreačním objektu se nachází pokoj o výměře 9,49 m2, pokoj o výměře 15,50 m2, sklep o výměře 20,00 m2, venkovní veranda o výměře 5,63 m2. Podlahová plocha činí 24,99 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 50,62 m2. Koupelna zde není, na pozemku je suché WC. Kuchyň zde není. V obytných místnostech je prkenná podlaha a lino. V rekreačním objektu není přípojka zdroje elektřiny. Vodovod není zaveden, tzn. V objektu nejsou řešeny odpady a zemní plyn není zaveden. V objektu je topení řešeno lokálně kamny a topná tělesa nejsou součástí objektu. Rekreační objekt nedisponuje zdrojem teplé vody.

Stěny jsou bez vad, střecha je provedena podstandardně, okna rekreačního objektu jsou zastaralá, podlahy jsou bez vad, objekt je bez vybavení a bez rozvodů. Objekt je vhodný k rekonstrukci. Přístup k objektu je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Jsou zde dobré parkovací možnosti přímo u objektu. Objekt je postaven na polosamotě samotě u říčky Srbská Kamenice a charakter okolí odpovídá rekreační lokalitě.

Navrhovatel dražby

JUDr. Daniel Kaplan LL.M.