Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Objekt občanské vybavenosti Skapce

Předmět byl vydražen za 650 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 89.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby7.8.2015, 10:00:00
Nejnižší podání650 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota180 000 CZK
Jednací číslo dražby755-EDD/15

Schválení účastníci (1)

  • ID 89

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby jsou nemovitosti zapsané na LV č. 49. Objekt č.p. 36 na pozemku p.č.st. 25/3 má dvě nadzemní podlaží, sedlovou střechu bez využití podkroví, je výrazně obdélníkového půdorysu, zděné konstrukce. V minulosti sloužil jako pracovní tábor ministerstva vnitra, domov důchodců a ubytovna stavebních dělníků při stavbě dálnice s kapacitou 60 lůžek.

Budova bez čp/če na p.č. st. 111/1, st. 111/2 - Objekt sloužící původně jako kotelna na tuhá paliva pro celý areál, s pultovou střechou krytou plechem, zděné konstrukce, podlaha betonová, omítky provedeny, vrata ocelová.

Objekt bez čp/če na p.č. st. 109 - Objekt užívaný původně jako prádelna. 

Objekt bez čp/če na p.č. st. 81 - Objekt užívaný původně jako sušárna. 

Objekt bez čp/če na p.č. st. 110 - Objekt užívaný původně jako chlév, zděná přízemní konstrukce s pultovou střechou, dlouhodobě neužívaný.

Navrhovatel dražby

JUDr. Lukáš Holý, se sídlem: Praha 7, Přístavní 321, PSČ: 170 00