Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Ostatní

Pohledávky dlužníka SATREZIDENC, spol. s.r.o.

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby7.10.2021, 11:00:00
Nejnižší podání500 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota150 000 CZK
Jednací číslo dražby1278-EODD/21

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem elektronické dražby jsou tyto dvě pohledávky dlužníka SATREZIDENC, spol. s.r.o. za jeho dlužníky:

a) Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace, IČO: 70937613, se sídlem: Gagarinova 1039, 349 01 Stříbro, ve výši 1 706 293,14 Kč, vniklá na základě:

- smlouvy o dílo – budova C ze dne 21. 2. 2018, jejímž předmětem bylo provedení díla s názvem Revitalizace hygienického zázemí v Základní škole Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace, část 2 – budova C, když se jedná o neuhrazenou část ceny za dílo a související práce podle Smlouvy o dílo C ve výši 1,248.603,47Kč bez DPH, tj. 1,510.810,20Kč vč. DPH a

- smlouvy o dílo – budova B ze dne 21.8.2018, jejímž předmětem bylo provedení díla s názvem Revitalizace hygienického zázemí v Základní škole Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace, část 1 – budova B, když se jedná o neuhrazenou část ceny za dílo a související práce podle Smlouvy o dílo B ve výši 161.556,15Kč bez DPH, tj. 195.482,94Kč vč. DPH – pohledávka je vymáhána v řízení vedeném u Okresního soudu v Tachově pod sp. zn. 3 C 251/2020;

b) Miroslavem Holubem, nar.: 5.2.1983, bytem: Osadní 669, 357 35 Chodov, ve výši 32 000,-Kč, vzniklá na základě rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 28.3.2019, č.j. 4 T 11 2019-145 a vymáhaná v exekuci prováděné Mgr. Pavlem Pajerem, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Tachov pod sp. zn. 141 EX 00070/20.

Dražebník ani navrhovatel neručí za existenci ani dobytnost.

Navrhovatel dražby

JUDr. Lukáš Holý