Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Movité věci

Ohraňovací lis TruBend 3100

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby30.9.2021, 11:30:00
Nejnižší podání1 800 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota300 000 CZK
Jednací číslo dražby1310-EDD/21

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Identifikace stroje

Uzavřený rám stroje se skládá ze svařované konstrukce, stůl stroje, dvě bočnice a dvě paralelní horní příčné spojnice. Celá ohýbaná délka se může bát použita bez omezení. Kompaktní sestava vyžaduje pouze minimální zastavenou plochu stroje.

Přítlačný beran se vyznačuje vysokou tuhostí a zajišťuje velmi přesné ohyby. Je veden oboustranným dvojitým ložiskovým vedením. Vysoká a konstantní přesnost ohýbání je zajištěna kalenými vodícími lištami a nastavením s nulovou tolerancí. Sférické spojení beranu stroje a pístů, beran může být překřížen o +/- 3mm, překřížení umožňuje výrobu trychtýřovitých ohybů a umožňuje jednoduché korekce při výrobě dlouhých profilů. Sférické zavěšení zabraňuje poškození pístů díky radiálním silám při překřížení beranu.

Přesný a souběžný chod pístů je zajištěný díky dvoupístovému elektrohydraulickému pohonu s proporcionálními ventily. Vysoká přesnost a stejnoměrný pohyb beranů je zajištěný blokovou hydraulikou s tichým vysokotlakým čerpadlem s vnitřním ozubením. Vysoká přesnost je zajištěna precizními měřidly.

Stroje TRUBEND patří mezi nejrychlejší ohraňovací lisy ve své třídě. Laserové měření úhlu, přesné zadní dorazy, rychlé upínání nástrojů.

Stroj je úplně nový, nepoužitý, nikdy nebyl připojený a uvedený do provozu. Pouze uskladněný v suchém skladu, přikrytý plachtou proti prachu a nečistotám.

 

Technický popis a parametry stroje

Lisovací síla

 

1000 kN

 

Délka ohybu

 

3060 mm

 

Volný průchod stojanu

 

3384 mm

 

Ovládací plocha

 

T3500T Multi-Touch-Steuerung

 

 

 

 

 

Max. rychlost pracovního chodu osy Y

 

15 mm/s

 

Rozměry, hmotnosti

 

 

 

Délka

 

3607 mm

 

Šířka

 

1644 mm

 

Výška

 

2370 mm

 

Hmotnost

 

8300 kg

 

Zdvih                                                  350 mm

Provozní tlak                                       290 bar

Prodleva                                              max. 46 ms

Příkon                                                 20 kVA

Typ                                                      B26

Výrobní číslo stroje                               B120210160

Rok výroby                                            01-2016    

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Pozor! K ceně dosažené vydražením bude připočtena DPH v zákonné výši.

Navrhovatel dražby

---