Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Provozní objekt ul. Brněnská č.p. 3979, Hodonín

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby29.9.2021, 11:00:00
Nejnižší podání12 000 000 CZK
Min./max. příhoz50 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota2 000 000 CZK
Jednací číslo dražby1305-EDD/21

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Dražené nemovitosti leží na severním okraji města Hodonín v těsné blízkosti silničního obchvatu, v lokalitě skladových a výrobních objektů. Objekt je přízemní, nepodsklepený, v severní části je prodejna automobilů a navazující autoservis, („showroom”, kancelář, sklad a sociální zařízení), jižní část slouží jako provozovna výroby plastových bazénů. Celková užitná plocha činí cca 660 m2.

Pozemky parc. č. 2040/24 a parc. č. 2040/40 tvoří s objektem funkční celek, jejich povrch je z větší části zpevněn – před autosalonem zámkovou dlažbou, před autoservisem betonovými panely, malá část podél západní strany objektu je zatravněna.

 

Konstrukční řešení:

Typový ocelový montovaný skelet s opláštěním, nízký sedlový krov a krytina v kombinaci pozin.plech a bonnský šindel. Zavěšené a zateplené podhledy, standardní vnitřní a venkovní omítky, betonové podlahy a kombinace keramické a terasové dlažby. Standardní vnitřní obklady sociálních zařízení. Rozvody zdravotechniky, standardní zařizovací předměty. Plastová okna a FeAL výkladce doplněné o plechová vrata. Ústřední vytápění, kotel na plyn a kombinace otopných registrů a panelů. Objekt po rekonstrukci ve velmi dobrém stavebně technickém stavu.

Na pozemcích zpevněné plochy v kombinaci zámkové dlažby a betonových panelů. Objekt napojen přípojkami na rozvody inženýrských sítí – kanalizace, vodovod, plynovod a rozvody NN, příjezdný a přístupný z veřejných komunikací v těsné blízkosti ČS PHM.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

JUDr. Vítězslav Krabička