Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Id. ¼ na pozemku parc. č. 1090/1, k.ú. Třebenice

Předmět byl vydražen za 88 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 591.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby25.8.2021, 13:00:00
Nejnižší podání65 000 CZK
Min./max. příhoz1 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota15 000 CZK
Jednací číslo dražby1255-EDD/21

Schválení účastníci (4)

  • ID 602
  • ID 600
  • ID 598
  • ID 591

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. ¼ na pozemku parc. č. 1090/1 o celkové výměře 2417 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond. Poloha pozemku je v ul. Loucká a je užíván jako zahrada, je oplocený. Na pozemku je několik ovocných stromů a torzo stavby. Dále je na pozemku mobilheim, který není pevně spojený se zemí a není součástí pozemku.

Tvar pozemku je trojúhelníkový a jeho severozápadní část je zarostlá náletem a není využívána. Pozemek je mírně svažitý k severu a orientace je severní. Přístup je z nezpevněné komunikace z jihu. U severní hranice pozemku je přípojné místo elektro, neužívané. V jižní komunikaci je pravděpodobně vedení vodovodu a kanalizace.

Poloha pozemku je uvnitř zastavěného území města dle územního plánu.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

Insolvenční kancelář Kaplan Mlnářík a spol.