Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Stavební pozemek k.ú. Stachy, Prachatice

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby28.5.2021, 12:00:00
Nejnižší podání3 960 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota1 150 000 CZK
Jednací číslo dražby1264-EDD/21

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Stavební pozemek leží v okrajové, severní části obce Stachy, na konci slepé ulice (za rodinným domem Stachy čp. 463). Jedná se o pozemek pravidelného tvaru, mírně svažitý, převážně zatravněný, částečně oplocený. Přístup a příjezd na pozemek z jižní strany ze zpevněné komunikace (parc. č. 165/15 ve vlastnictví obec Stachy). V komunikaci je vodovod a kanalizace, pravděpodobně s odbočkami pro dražený pozemek. V severní části pozemku je vzdušné elektro vedení.

Dle Územního plánu obce Stachy:

Barva růžová - jižní část pozemku v ploše přibližně 3600 m2 - plochy změn (2 etapa) - plochy

bydlení v rodinných domech

Barva žlutá - plochy veřejné zeleně (změna ze stávající funkční plochy)

Barva šedá - plochy dopravní infrastruktury

Obec Stachy patří do okresu Prachatice a náleží pod Jihočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Vimperk (v dojezdové vzdálenosti cca 10 km). V obci Stachy má trvalý pobyt hlášeno přibližně 1150 obyvatel, v obci je obecní úřad, pošta, mateřská, základní a základní umělecká škola, ordinace lékaře, lékárna, kulturní a sportovní zařízení, vesnická památková rezervace, doprava autobusová.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

JUDr. Martin Litvan, LL.M., Ph.D.