Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Id. 1/6 na RD Hamry nad Sázavou č.p. 269

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby26.5.2021, 11:00:00
Nejnižší podání617 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota150 000 CZK
Jednací číslo dražby1256-EDD/21

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na rodinném domě č.p. 269, Hamry nad Sázavou. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům přístupný z místní zpevněné komunikace. Napojen je na veřejný rozvod vody, elektrické energie a kanalizaci. V obci je rozveden plyn, ale dům připojen není.

Konstrukčně se jedná o zděný podsklepený přízemní objekt se sedlovou střechou s podkrovím, které je nad převážnou částí I. NP. Krytinu tvoří převážně osinkocementové šablony. Topení je centrální s kotlem na tuhá paliva, ohřev teplé vody zajišťují dva elektrické bojlery (I. NP a v podkroví). Rodinný dům je řešen jako dvougenerační s 2+1 a příslušenstvím v I. NP a podkroví. Dům byl dokončen v roce 1980, údržba domu je spíše průměrná.

Součástí předmětu dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na pozemcích parc. č. 332/1 o celkové výměře 2020 m2 a parc. č. 332/3 o celkové výměře 114 m2.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

Insolvenční kancelář Kaplan Mlnářík a spol.