Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Pozemek parc. č. 3301/11, k.ú. Zubří

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby22.4.2021, 11:00:00
Nejnižší podání70 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota21 000 CZK
Jednací číslo dražby1257-EDD/21

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Dražený pozemek p.č. 3301/11 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda a užíván jako
pastvina. Nachází se v lokalitě „Čertoryje” na severním okraji obce, je situován v mírně
sklonitém terénu cca 130 metrů jižně od okrajové zastavěné části obce Zubří, v zemědělském
honu. Pozemek je nepravidelného obdélníkového tvaru a je užíván k zemědělským účelům. Na
pozemku nejsou žádné stavby, venkovní úpravy ani trvalé porosty. Dle platného územního
plánu obce Zubří je oceňovaný pozemek situován v plochách zemědělských. V místě není
možnost napojení na žádné inženýrské sítě. Právní přístup je zajištěn z nezpevněné veřejné
komunikace.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

 

Navrhovatel dražby

Mgr. Martin Fuchsig