Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Id. 2/7 rodinného domu, k.ú. Vnorovy č.p. 244, vč. přilehlých pozemků

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby9.3.2021, 11:00:00
Nejnižší podání500 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota150 000 CZK
Jednací číslo dražby1188-EDD/20

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

LV 165

Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod plochou střechou, krytou standardní FeZn krytinou a sedlovou střechou krytou šindelem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Vnorovy, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 840 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Vnorovy, Hlavní 750, 696 61 Vnorovy. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 3+1 a 2+1 každá s kompletním sociálním zařízením. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2015 byl instalován z části kontaktní zateplovací systém a byla vyměněna střešní krytina. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou ke kompletní rekonstrukci.

Dispozice domu: vstup do příčné chodby se schodištěm, po levé straně jedna bytová jednotka 2+1, ve II. podlaží se nachází bytová jednotka o velikosti 3+1. Obě jednotky jsou neužívané stejně jako celý rodinný dům.

Ve dvoře kolmo k rodinnému domu přistavené přízemní vedlejší stavby sloužící jako skladiště a  dřevěná pergola, za kterou je zděny zemní sklep. Za domem pozemek p.č.865 využíván jako zahrada, který není přístupný ze zadní strany.

 

Technické řešení:

Zděný dům na betonových základech, stropy s rovným podhledem pravděpodobně dřevěné trámové nad I.NP a keramické nad II.NP, plochá střecha s nízkým spádem do dvora a krytina z pozink. falcovaného plechu. Nad průjezdem je sedlový krov a krytina bonnský šindel, klempířské konstrukce z pozink. plechu. Betonové jednoramenné schodiště do II.NP. Vnitřní štukové omítky a keramické obklady kolem kuch. linek, koupelen a WC. Fasáda hladká z ulice opatřena barevnou stěrkou na štítu zateplená. Vnitřní betonové podlahy a kombinace keramické dlažby, aglomerované dlažby a  PVC. Dřevěná zdvojená okna a dřevěné dveře do ocelových zárubní. Vnitřní rozvody zdravotechniky standardní, rozvody 400/240V. Ústřední vytápění, rozvody v ocelových trubkách a otopné panely. Zdroj vytápění na TP a ohřevu TUV chybí. Standardní zařizovací předměty - vany, umyvadla a spl. WC, standardní kuch. linky. Interiéry objektu původní, ideální ke kompletní rekonstrukci.

 

LV 567

Pozemky vedené jako orná půda ve stávajících zemědělsky obhospodařovaných lánech v katastru obce. Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši 2/28 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 3072 - orná půda, pozemku p.č. 3073 - orná půda, pozemku p.č. 3074 - orná půda a pozemku p.č. 3075 - orná půda, LV č. 567, v k.ú. Vnorovy, obec Vnorovy.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

 

Navrhovatel dražby

---