Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Nebytový prostor Ústí nad Labem

Předmět byl vydražen za 850 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 443.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby18.2.2021, 10:00:00
Nejnižší podání850 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota250 000 CZK
Jednací číslo dražby1241-EODD/21

Schválení účastníci (1)

  • ID 443

Průběh dražby

Informace

Soubor je dražen pod názvem „Nebytový prostor Ústí nad Labem“ a je tvořen těmito nemovitostmi:

 

  • jednotka č. 2516/104, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 2516, jiná st., na pozemku parc. č. 241/2

 

  • spoluvlastnický podíl o velikosti 1390/21890 na společných částech domu č.p. 2516

 

  • spoluvlastnický podíl o velikosti 1390/21890 na pozemku parc. č. 241/2, zastavěná plocha a nádvoří

 

  • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/100 na pozemku parc. č. 241/1, ostatní plocha

vše zapsáno na LV č. 11631, LV č. 14839 a LV č. 4111 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro katastrální území Ústí nad Labem, obec a okres Ústí nad Labem.

Jednotka se nachází v přízemí domu čp. 2516 po levé straně ve směru výstupu po schodišti. V současné době je přestavována na jednotku - byt, ale není rekolaudována a dokončena. Obsahuje: vstupní chodbu, šatnu, koupelnu, WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, spíž, a tři pokoje. Podlahové konstrukce jsou v provedení betonových mazanin a keramických dlažeb - nedokončeny. Okna osazena plastová, dveře nejsou posazeny, pouze kovové zárubně původní a nové. Vnitřní omítky vápenné hladké štukové, keramické obklady ve spíži, lázni, WC a kuchyňském koutu částečně nedokončeny. Elektroinstalace hrubá rozvedena, bez ukončení. Rozvody vody, kanalizace provedeny, bez zařizovacích předmětů. Objekt jednotky je v podstatě využíván jako jedno velké skladiště. Jednotka není schopna sloužit ani jako nebytový prostor ani jako jednotka bytu.

 

Navrhovatel dražby

Insolvency Project, v.o.s.