Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Id. ½ RD Lipník nad Bečvou č.p. 652

Předmět byl vydražen za 190 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 398.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby24.2.2021, 10:00:00
Nejnižší podání190 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota50 000 CZK
Jednací číslo dražby1224-EDD/20

Schválení účastníci (3)

  • ID 452
  • ID 399
  • ID 398

Průběh dražby

Informace

Předmět dražby se nachází v Lipníku nad Bečvou, což je město ležící v okrese Přerov v Olomouckém kraji. Má 8047 obyvatel a jeho katastrální území má rozlohu 4 958 ha. Město Lipník nad Bečvou leží v údolí Moravské brány při řece Bečvě na pradávné obchodní stezce, spojující nejen sever a jih Moravy, ale procházející Evropou od Baltu k Adrii. Dražená nemovitost se nachází v okrajové zastavěné části obce Lipník nad Bečvou. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na rodinném domě č.p. 652 v obci Lipník nad Bečvou, katastrální území Lipník nad Bečvou. Stáří stavby je dle dostupných podkladů cca 85 roků, z větší části v původním stavu s částečnými modernizacemi a stavebními úpravami. Jedná se o nepodsklepený rodinný dům se 2 nadzemními podlažími, přístavbou do dvora, sklípkem a půdním prostorem pod sedlovou střechou, situovaný jako řadový vnitřní. Přístup k domu je po zpevněné komunikaci či cestě. Dům je napojen na veškeré inženýrské sítě. V objektu se nachází 4 místnosti a kuchyně s podstandardním nefunkčním sociálním zázemím. Objekt se nachází ve stavu odpovídající svému stáří a údržbě, v současné době neobyvatelný, dle názoru znalce určený k větším stavebním úpravám.

Předmětem dražby není pozemek p.č. St. 453/1. Jedná se o pozemek, který je ve vlastnictví jiných subjektů.

 

Rodinný dům č.p. 652

Základy jsou kamenné bez izolace proti zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce zděné o tl. cca 45 cm. Stropy jsou dřevěné s rovným podhledem – palach. Střecha sedlová s krytinou z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké. Fasádní omítka břízolitová bez zateplení. Vnitřní obklady keramické. Dveře dřevěné hladké plné a částečně prosklené původní. Okna jsou dřevěná zdvojená. Podlahy – v obytných místnostech prkenné, v ostatních místnostech betonové s povrchovou úpravou z PVC a z keramické dlažby. Vytápění lokální kamny na pevná paliva či na zemní plyn. Elektroinstalace světelná a motorová. Bleskosvod není instalován. V domě jsou rozvody studené a teplé vody. Ohřev teplé vody průtokově plyn. karmou. Koupelna pouze s vanou, WC samostatné. Zemní plyn je instalován. Vybavení kuchyně jednoduché. Objekt je v dosti zanedbaném a neudržovaném stavu – dle názoru znalce neobyvatelný.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

Ing. Monika Fabrinská, MBA, LL.M.