Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Ostatní

Pohledávka ProTec servis Česká republika s.r.o.

Předmět byl vydražen za 10 500 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 404.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby4.2.2021, 11:00:00
Nejnižší podání10 000 CZK
Min./max. příhoz500 CZK / neomezeno
Dražební jistota3 000 CZK
Jednací číslo dražby1233-EDD/21

Schválení účastníci (2)

  • ID 409
  • ID 404

Průběh dražby

Informace

Pohledávka č. po2, nově č.11
Pohledávka za Ondřejem Fričem, datum nar. 7.6.1975, Mgr. Martinou Fričovou (dříve Chomátovou), datum nar.13.4.1980
Právní titul: Nárok na vydání bezdůvodného obohacení způsobeného investicemi Dlužníka do nemovitostí zapsaných na LV 7409, 7402 a 7399 pro katastrální území Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou ve výši 4.385.000,- Kč

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, v jakém se v době konání dražby nachází, včetně stavu dokladů a dokumentace. Předmět dražby je nejistý a sporný. Předmět dražby je uplatněn v soudním řízení spis. zn. 29 C 255/2015 u Okresního soudu v Liberci.


Dražebník ani navrhovatel neručí za dobytnost předmětu dražby.

Navrhovatel dražby

JUDr. Václav Mlnářík, Ph.D.