Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Podíly na pozemcích, k.ú. Lipí u Náchoda

Předmět byl vydražen za 109 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 377.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby7.1.2021, 10:00:00
Nejnižší podání85 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota25 000 CZK
Jednací číslo dražby1215-EDD/20

Schválení účastníci (2)

  • ID 384
  • ID 377

Průběh dražby

Informace

Zpeněžované pozemky se nachází na východním okraji místní části Lipí u Náchoda, v nezastavěné části obce, v plochách, které nejsou určeny k zástavbě.

  • Lesní pozemky (LV 199) jsou svažité k J a SZ, se smíšeným porostem převážně buků a smrků. Jsou přístupné po obecní lesní cestě. Celková plocha lesních pozemků je 11 666 m2.
  • Pozemky na LV 294 jsou v KN vedeny jako zemědělské (travní porost a orná půda). Nacházejí se v prudkém SZ svahu a jsou dlouhodobě bez využití a údržby, jsou zarostlé náletovými dřevinami, převážně jasanů. Celková plocha zemědělských pozemků je 3 415 m2.

Pozemky vedené jako lesní, trvalé travní porosty a orné z hlediska platného SÚP určeny pouze k zemědělské nebo lesní výrobě.

Navrhovatel dražby

Mgr. Zuzana Orbesová