Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Podíly na pozemcích k.ú. Horní Ročov, k.ú. Senkov a k.ú. Zbrašín

Předmět byl vydražen za 178 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 374.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby22.12.2020, 10:00:00
Nejnižší podání129 897 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota38 000 CZK
Jednací číslo dražby1216-EDD/20

Schválení účastníci (2)

  • ID 383
  • ID 374

Průběh dražby

Informace

Jedná se o podíly na zemědělských pozemcích – orné půdě a chmelnici v k.ú. Horní Ročov, Senkov a Zbrašín, vše okres Louny, Ústecký kraj.

Soubor je tvořen těmito nemovitostmi:

LV č. 95:
- Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/105 na pozemku p.č. 86/56 o výměře 230 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond
- Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/105 na pozemku p.č. 86/146 o výměře 75 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond
- Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/105 na pozemku p.č. 86/149 o výměře 495 m2, druh pozemku chmelnice, způsob ochrany zemědělský půdní fond
- Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/105 na pozemku p.č. 86/150 o výměře 324 m2, druh pozemku chmelnice, způsob ochrany zemědělský půdní fond
- Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/105 na pozemku p.č. 86/174 o výměře 1 142 m2, druh pozemku chmelnice, způsob ochrany zemědělský půdní fond
- Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/105 na pozemku p.č. 86/261 o výměře 1 210 m2, druh pozemku chmelnice, způsob ochrany zemědělský půdní fond

LV č. 331:
- Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku p.č. 86/312 o výměře 1 513 m2, druh pozemku chmelnice, způsob ochrany zemědělský půdní fond
- Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku p.č. 86/319 o výměře 2 510 m2, druh pozemku chmelnice, způsob ochrany zemědělský půdní fond

LV č. 713:
- Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/105 na pozemku p.č. 86/2 o výměře 2 482 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace

vše zapsáno na LV č. 95, LV č. 331 a LV č. 713 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Louny, pro katastrální území Horní Ročov, obec Ročov a okres Louny

LV č. 510:
- Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku p.č. 363/4 o výměře 8 839 m2, druh pozemku orná půda, způsob využití zemědělský půdní fond

vše zapsáno na LV č. 510 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Louny, pro katastrální území Senkov, obec Zbrašín a okres Louny

LV č. 554:
- Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku p.č. 410/5 o výměře 982 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond

vše zapsáno na LV č. 510 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Louny, pro katastrální území Zbrašín, obec Zbrašín a okres Louny

Navrhovatel dražby

---