Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Id. ½ na pozemku p.č. 992, k.ú. Seletice

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby22.12.2020, 11:00:00
Nejnižší podání65 000 CZK
Min./max. příhoz1 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota15 000 CZK
Jednací číslo dražby1218-EDD/20

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku parc. č. 992 o celkové výměře 2792 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond. Pozemek se nachází v extravilánu obce Seletice. Jedná se o mírně svažitý pozemek směrem k západu, na pozemku je pouze travnatý porost, žádné stromy ani keře. V současné době je zde jízdárna a pastviny pro koně. Pozemek je oplocený elektrickým drátem. Není na něm umístěn žádný závlahový systém. U východní hranice blízko příjezdové cesty se nachází dřevěný přístřešek pro koně, který koně využívají při nepříznivém počasí. Pozemek není zahrnut v platném územním plánu obce k zastavění, není napojen na inženýrské sítě. Příjezd k pozemku je po polní nezpevněné cestě.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

Insolvenční kancelář Kaplan Mlnářík a spol.