Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Pozemek p.č. 2868/2, k.ú. Ostravice 2

Předmět byl vydražen za 350 490 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 330.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby30.9.2020, 11:00:00
Nejnižší podání18 720 CZK
Min./max. příhoz500 CZK / neomezeno
Dražební jistota5 000 CZK
Jednací číslo dražby1182-EDD/20

Schválení účastníci (10)

  • ID 335
  • ID 334
  • ID 333
  • ID 331
  • ID 330
  • ID 329
  • ID 325
  • ID 324
  • ID 323
  • ID 319

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby je nemovitá věc – pozemek p.č. 2868/2 nacházející se v k.ú. Ostravice 2, obec Staré Hamry, okres Frýdek-Místek.

Obec Staré Hamry má 541 obyvatel a nachází se 20 km jižním směrem od města Frýdek-Místek, podél komunikace č. 56 ve směru Frýdek-Místek-Ostravice-Staré Hamry-Bílá. Dražený pozemek se nachází ve vzdálenosti cca 2 km západním směrem od středu obce (obecní úřad) v místní části Klubová. Pozemek p.č. 2868/2 se nachází v rozsáhlém chráněném území. Přístup na pozemek je přes pozemek p.č. 2859/3 po nezpevněném povrchu (jedná se o pozemek jiného vlastníka, není zřízeno věcné břemeno pro přístup a příjezd). Na pozemku se nachází stavba chaty (5,00 m x 6,00 m), která je rozhodnutím příslušného stavebního úřadu určená k demolici a nebyla předmětem ocenění. Dále se na cca 60 % pozemku nachází lesní porosty, převažuje smrkový porost.

Rozhodnutím Obecního úřadu Ostravice, stavební úřad č.j. Ostr 1769/2016, č.sp. Ostr_S 108/2016 ze dne 2.3.2017 bylo nařízeno odstranění stavby „chatky“ na pozemku p. č. 2868/2 v k.ú. Ostravice 2, obec Staré Hamry, provedené bez rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovatel dražby

JUDr. Dagmar Jahnová