Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/8 na pozemcích, k. ú. Všeruby u Kdyně

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby11.9.2020, 13:00:00
Nejnižší podání85 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota25 000 CZK
Jednací číslo dražby1085-EDD/20

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/8 na pozemcích, k. ú. Všeruby u Kdyně

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/8 na pozemcích, k. ú. Všeruby u Kdyně a jsou tvořeny těmito nemovitostmi:
 podíl ve výši id. 1/8 na pozemku 14/1 o výměře 1.592 m2, druh pozemku vodní plocha, způsob využití zamokřená plocha
 podíl ve výši id. 1/8 na pozemku 14/2 o výměře 1.354 m2, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond
 podíl ve výši id. 1/8 na pozemku 1415 o výměře 213 m2, druh pozemku vodní plocha, způsob využití zamokřená plocha
to vše zapsáno na LV č. 374 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice, pro katastrální území Všeruby u Kdyně, obec Všeruby a okres Domažlice.

Pozemky po levé straně silnice při vjezdu do obce od Kdyně mezi silnicí a Všerubským rybníkem. Pozemek p.č. 14/2 o výměře 1354 m2 určený z hlediska platného SÚP k zastavění rezidenčním objektem, pozemky p.č.14/1 a p.č.1415 o výměrách 1592 m2 a 213 m2 přiléhající k rybníku jsou zamokřené a nevhodné k výstavbě určené pouze k zemědělskému využívání (zahrádky). Na pozemku p.č. 14/1 je postavena zahradní chata. Pozemky p.č. 14/1 a p.č. 1415 z části porostené náletovými dřevinami.
Zahradní chata na části pozemku p.č. 14/1 není zapsána na LV, je standardního provedení - přízemní dřevěná trámová oboustranně obíjená konstrukce, nízký dřevěný sedlový krov a skládaná eternitová krytina krytina. Dřevěná okna, dřevěné dveře a betonové podlahy. Objekt má zanedbanou údržbu.

Navrhovatel dražby

---