Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Prodej podílu na garáži a pozemku s ní související, k. ú. Kout na Šumavě

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby11.9.2020, 12:00:00
Nejnižší podání26 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota7 000 CZK
Jednací číslo dražby1086-EDD/20

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Prodej podílu na garáži a pozemku s ní související, k. ú. Kout na Šumavě a je tvořen těmito nemovitostmi:

 podíl ve výši id. ¼ na pozemku bez čp/če, způsob využití garáž, na parcele St. 428, LV 289
to vše zapsáno na LV č. 1231, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice, pro katastrální území Kout na Šumavě, obec Kout na Šumavě a okres Domažlice


 podíl ve výši id. 1/8 na pozemku St. 428 o výměře 25 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž, LV 1231

to vše zapsáno na LV č. 289, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice, pro katastrální území Kout na Šumavě, obec Kout na Šumavě a okres Domažlice.

 
Řadová garáž s pozemkem na LV 1231 a LV 289 v k.ú. Kout na Šumavě.
Standardní zděná garáž s plochou střechou. Zdivo v tl. do 30 cm, stropy s rovným podhledem, pultový krov, eternitová krytina, klemp. konstrukce z pozink. plechu.
Betonové podlahy, hladké vnitřní omítky a hrubé vnější omítky, dřevěná vrata. Pozemek pod stavbou p.č. st. 428 o výměře 25 m2.

Navrhovatel dražby

---