Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Pozemek p.č. St. 135, k.ú. Vidhostice

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby4.9.2020, 14:00:00
Nejnižší podání27 000 CZK
Min./max. příhoz1 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota8 000 CZK
Jednací číslo dražby1175-EDD/20

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem prodeje je „Pozemek p.č. St. 135, k.ú. Vidhostice“ a je tvořen touto nemovitostí:

- pozemek p.č. St. 135 o výměře 282 m2, zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 135

vše zapsáno na LV č. 92 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, pro katastrální území Vidhostice, obec Vroutek a okres Louny.

Jedná se o stavební pozemek téměř čtvercového tvaru. Plocha je krytá částečně rozpadlými panelovými bloky. Pozemek je neudržovaný, porostlý travinami a dalšími rostlinami. Nebyly zjištěny přípojky inženýrských sítí.

Navrhovatel dražby

---